Arnavutköy Zeka Testi

Çocuğun zihinsel becerileri, zayıf ve güçlü özellikleri öğrenileceği zaman bir takım zeka testlerinden yararlanılabilir. Zeka testinin güvenilirliği ve etkili sonuçlar vermesi tercih edilmesinde önemli bir etken olur. Bireyin zekasını ölçmeye yarayan zeka testleri ile özellikle çocukların eğitim yaşamlarının doğru planlaması yapılabilir.

Zekanın doğrudan gözlemlenemez oluşu onun bir takım test araçları ile tespit edilmesini gerekli kılar. Çocuk dünyaya geldiğinde belli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin geliştirilmesi mümkün olurken çocuğun gelişimi doğru yöntem ve teknikler kullanılarak desteklenmelidir.

Zeka Testi Nedir, Ne Amaçla Kullanılır?

Karmaşık ve soyut bir kavram olan zekanın doğrudan ölçülemez oluşu nedeni ile testlere ihtiyaç duyulur. Bu testler çocuğun sahip olduğu zihinsel becerileri, güçlü ve zayıf yönleri en doğru biçimde yansıtır. Bir testin en önemli yanı güvenilirliktir. Bu sebeple dünya genelinde tercih edilen en yaygın zeka testleri güvenilir olanlardır. 

Geçerliliği olan ve standardizasyona sahip testler daha sık kullanılır. Zeka testinden elde edilecek sonuçlar doğrultusunda çocuğun eğitim yaşamı doğru planlanabileceği gibi, ilgi alanları -ve sosyal becerileri de yönlendirilebilir.

Arnavutköy IQ Testi

Bir zeka testi ile yalnızca zeka ölçülmez. Bireyin sahip olduğu çok çeşitli özellikler bu test sonucunda anlaşılabilir. IQ testi sayesinde çocuğun akademik yaşamının yanı sıra sosyal yönü de geliştirilebilir. Eğitim yaşamı planlanırken çocuğun hangi özelliklere sahip olduğunun doğru anlaşılması gerekir. Güçlü yanlarını ileriye taşımak, zayıf yanlarını desteklemek için çocuk hakkında fikir sahibi olunması zorunludur.

Arnavutköy WISC-4 Testi

WISC-4 testi olarak bilinen Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi en güvenilir testler arasında kabul edilmektedir. Bu test 10 temel testten oluşurken 5 yedek testle desteklenir. Bu testte öngörülen çalışma süresi 90-120 dakika arasında değişmektedir. Genelde tek oturumda tamamlanması uygun olan testin çocuğa bağlı olarak kısa bir ara verilerek tamamlanmasında da sakınca görülmez.

Çocuk teste başlamadan önce psikolog tarafından da bilgilendirilir. Test 4 ana bölümden oluşmaktadır. İlk aşamada sözel kavrama becerileri anlaşılırken algısal akıl yürütme ve çalışma belleği ile ilgili kısmın ardından işlemleme hızı tespit edilir.