Başakşehir Oyun Terapisi

Terapi; temelde psikolojik sorunların, uyumsuzlukların, rahatsızlıkların ve hastalıkların tedavisi amacıyla başvurulan etkili bir yöntemdir. Psikolojik sorunlar, psikiyatrist marifetiyle ve gözetiminde ilaçlı tedavi; terapist kontrolünde ve planlamasında terapi ile tedavi olmak üzere iki farklı yöntemle tedavi edilebilir. Terapi ile psikolojik sorunların çözümünde; bilişsel davranışçı terapi, oyun terapisi, geştalt terapisi, aile terapisi, psikodinamik terapi ve şema terapisi gibi terapi metotları uygulanır.

Başakşehir oyun terapisi, uzman terapist marifetiyle çocuklar özelinde (belirli durumlarda yetişkinlerde de) uygulanan etkili bir terapi yöntemidir. Oyun terapisi; çocuklarda gözlenen ruhsal ve psikolojik uyumsuzlukların, davranış bozukluklarının, bu alanda eğitim almış ve deneyim kazanmış profesyoneller tarafından, terapiye uygun oyun ve oyuncaklar vasıtasıyla tedavi edilmesi, iyileştirilmesi amacıyla uygulanır. Amerika merkezli Oyun Terapisi Derneği (Association for Play Therapy) tarafından oyun terapisi şu şekilde tanımlanmıştır:

“Eğitimli oyun terapistlerinin danışanların psikososyal sorunları engellemelerine ya da çözmelerine, ideal büyüme ve gelişimi gerçekleştirmelerine yardımcı olmak amacıyla, oyunun terapötik gücünden yararlandıkları kişiler arası bir süreç tesis etmek için kuramsal bir modelin sistemli bir biçimde kullanılması”

Başakşehir Oyun Terapisi Nedir?

Başakşehir oyun terapisi; terapiye elverişli materyal, oyuncak ve oyunlardan faydalanarak çocuğa iş ve dış dünyasını rahatça yansıtabileceği güvenli bir ortam oluşturmayı amaçlar. Oyun yoluyla çocuğun kendi kendini iyileştirebilme potansiyeli üzerine temellenen oyun terapisi, bu alanda uzmanlık sahibi terapistin müdahaleleriyle oldukça başarılı sonuçlar verir. Terapist, çocuğun duygusal süreçlerine yargıda bulunmaksızın eşlik eder, şartsız kabul ve güven sağlar.

Çocuklar, yaşadıkları olumlu veya olumsuz her deneyimini, düşüncesini ve duygusunu oyunlar üzerinden daha rahat ve açık bir biçimde ifade edebilir. Oyun terapisi de oyunların bu gücü üzerinde temellenir. Çocuklar, duygu ve düşüncelerini açıkça ifade edebilme imkanı bulduğu oyunlar sayesinde kendi sorunlarını yine kendi yol ve yöntemleriyle çözme yeteneği geliştirir. Başakşehir oyun terapisi ile birlikte çocuklarda davranış değişikliğiyle beraber duygusal ve sosyal alanlarda gelişim hali de desteklenir.

Başakşehir oyun terapisi, çocuk ve terapistin güven ilişkisine dayalı bir terapi sürecidir. Oyun terapisi, oyun terapisine özgü oyuncak ve materyallerle tasarlanmış oyun odasında gerçekleştirilir. Terapide kullanılan ve her biri farklı anlamlar taşıyan oyuncaklar, çocuğun günlük yaşamda ifade etmekte güçlük yaşadığı duygu ve düşünceleri daha rahat ifade edebilmesine yardımcı olur. Çocuk, oyun ile kendi arasında metaforlara ve hikayelere dayanan bir ilişki kurarak kendi sorunlarını daha rahat çözme imkanı bulur

.