Büyükçekmece Aile Danışmanı

By |Mayıs 3rd, 2024|Categories: Uncategorised|

Toplumun temel yapıtaşı olarak nitelendirilen aile, hemen tüm kültürlerde önemli bir unsur olarak değerlendirilir. Çeşitli sebeplerle aileye dair farklı tipte sorunlar yaşanabilir. Bunların kaynağı genellikle geçimsizlik, anlaşmazlık, ekonomik sorunlar, gelecek kaygıları olarak karşımıza çıkar. Bu tip sorunlar karşısında Büyükçekmece aile danışmanı ile çalışarak yaşanan problemlerin minimize edilmesi mümkündür. Her aile içerisinde farklı nedenlerle çeşitli fikir ayrılıkları olabilir. Bu, doğal bir durumdur. Öte yandan bu ayrılıkların aile içerisinde bir çatışmaya dönüşmesi ise istenmeyen bir durumu temsil eder. Bu yüzden de aile danışmanları profesyonel olarak ailelere hizmet verirler. Böylelikle çiftler veya eşler arasında yaşanan problemlerin aradaki duygusal bağa verdiği etki en aza

Küçükçekmece Aile Danışmanı

By |Mayıs 3rd, 2024|Categories: Uncategorised|

İlişki dinamikleri üzerinde odaklandığından aile danışmanlığından fayda gören çok sayıda çift vardır. Bireysel terapilerden farklı olarak bu kez çiftler halinde katılım söz konusudur. Bununla birlikte bireysel katılımın da mümkün olabildiğini belirtmek gerekir. İster tek, ister çift halinde Küçükçekmece aile danışmanlığı alınabilir. Bazı durumlarda eşlerden birisi programa gelmek istemeyebilir. Bunun sebebi çoğu zaman kişinin, problemi kendisi yerine karşı tarafta görmesinden kaynaklanır. Oysa ilişkilerde genellikle karşılıklı hatalar veya yanlış düşünceler söz konusudur. Bu yüzden de eşli katılımların çok daha etkili olabildiğini belirtmek gerekir. Böyle bir durumda danışman, sürece katılan eş ile yaptığı görüşmelerde diğer eşin sürece katılımını sağlayabilmek adına girişimlerde bulunur. Yine

Göktürk Oyun Terapisi

By |Ocak 28th, 2024|Categories: Yaşam|

Çocukların davranışlarını anlayabilmek, duygularını harekete geçirebilmek, çatışmalarını çözebilmek ve ilişki dinamiklerini anlayabilmek için oyun terapisinden yararlanılabilir. Oyun terapisi duygusal keşif ve ifade sürecinde çocuklara rehberlik eder. Bu özel terapi yöntemi çocukların oyun yoluyla duygularını anlamalarına ve ifade edebilmelerine yardımcı olur. Göktürk oyun terapisi çocuklara duygusal dünyalarını keşfetmelerini sağlayarak daha sağlıklı ilişkiler kurma ve kullanma becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.  Oyun Terapisi Nedir? Çocuklar doğaları gereği oyun yoluyla öğrenir ve gelişirler. Oyun terapisi ile eğitimli bir terapistin rehberliği ve uzmanlığında çocukların duygusal dünyalarına ulaşması hedeflenir. Terapi süreci çocukların farkında olmadıkları düşünce ve duygularına erişmelerine yardımcı olur. Müzik aletleri, kitaplar, el sanatları ve kuklalar

Avcılar Oyun Terapisi

By |Ocak 28th, 2024|Categories: Yaşam|

Geçirilen bir travma çocukların fizyolojik ve psikolojik olmak üzere tüm yönlerini etkileyebilir. Travmalı bir çocuğun duygularını düzenlemede, dürtü kontrolünü yönetmede veya duygularını iletmede zorluk çektiği gözlenebilir. Oyun; çocukların çözülmemiş travmalarıyla başa çıkmalarının ve kendilerini ve deneyimlerini anlamaya teşvik etmenin eğlenceli bir yoludur. Avcılar oyun terapisi ile çocuklarda travmatik olayları doğal oyun biçimiyle işlemelerine yardımcı olacak uygulamalara başvurulur. Küçük bir çocuk için oldukça korkutucu olabilecek diğer terapi türlerinin aksine oyun terapisi çocuğun içgüdüsel olarak iletişim kurma ve kendini ifade etme biçimine dayanır. Oyun Terapisi Neyi Hedefler? Oyun insan deneyiminin bir parçasıdır. Sosyal, bilişsel, fiziksel, duygusal ve dil gelişimimizde bir bakıma

Arnavutköy Oyun Terapisi

By |Ocak 28th, 2024|Categories: Yaşam|

Çocuklar deneyimlerini kelimeler ile ilişkilendiremeyebilirler. İç dünyalarını genellikle birincil iletişim şekilleri olan oyun yoluyla anlatırlar. Oyun çocukluk döneminde öğrenmenin temelini oluştururken, yetişkinler için de stresle başa çıkmak ve iletişim becerilerini geliştirmede etkilidir. Oyun terapisi çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan ve uygulamaya çeşitli yöntemlerin eşlik ettiği etkili bir terapi yöntemidir. Arnavutluk oyun terapisi çeşitli terapötik yaklaşımlar ile çocukların duygusal yönden sağlıklı bir gelişim göstermeleri ve zorluklarla baş edebilmelerine yardımcı olmayı hedefler.  Oyun Terapisi Nedir? Oyun terapisi psikoterapi sürecinde oyunun kullanılmasıdır. Çocuğun iç dünyasını keşfetmesini, duygusal ifade yeteneğini artırmasını ve yaşamında kendisini zorlayan durumlarla başa çıkma becerilerini geliştirmesini hedefler. 

İş ve Ev Hayatında Anne

By |Aralık 27th, 2023|Categories: Yaşam|

 Çalışan anne olmak; ev, iş ve sosyal yaşam üzerindeki etkileri ve sonuçları itibariyle üzerinde durulması gereken önemli bir olgudur. Bu olgunun; annelerin çalışma iradesi göstermelerine neden olan başlıca motivasyonlardan çalışma yaşamının başta anne, çocuk(lar) ve eş üzerindeki olumlu-olumsuz etkileri ve sonuçları gibi her yönüyle ele alınması gerekir. Aktif çalışma hayatı içinde yer alan annelerin karşılaşabileceği ve aile bireylerine dolaylı olarak yansıtabileceği güçlüklerin, problemlerin ve sorunların üzerinde durulması, anne özelinde ve aile genelinde sağlıklı bir yaşam tesis edilebilmesi bakımından kaçınılmazdır. Özellikle çalışıyor olması sebebiyle annelerin; çocuklarına karşı yetersizlik hissetmeleri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirememe duygusuna sahip olmaları, kariyer ve

Avcılar Zeka Testi

By |Aralık 26th, 2023|Categories: Yaşam|

Her birey dünyaya geldiğinde belirli bir potansiyele sahiptir. Çocukların sahip olduğu potansiyelin geliştirilebilmesi için gelişim süreçlerinde doğru yaklaşımların benimsenmesi önem taşır. Zeka testleri sayesinde çocuğun zekası ölçülebilirken aynı zamanda güçlü ve zayıf yönlerinin neler olduğu da anlaşılabilir. Zeka soyut bir kavramdır. Dışarıdan bakıldığında doğrudan ölçülemeyen zihinsel gelişimin testler aracılığı ile anlaşılabilmesi söz konusudur. Zeka Testi Nedir, Avantajları Nelerdir? Zeka testi yapıldığında çocukla ilgili veriler elde edilir. Çocuğun zayıf ya da güçlü yönleri bu testler aracılığı ile daha net anlaşılabilir. Çocuk için eğitim yaşamı planlanırken sahip olduğu özellikler doğrultusunda hareket edilmesi onun yararınadır. Bu sebeple de bazı testler uygulanmak sureti ile

Başakşehir Zeka Testi

By |Aralık 26th, 2023|Categories: Yaşam|

Zeka testleri ile çocuğun zihinsel becerileri ölçülebilir. Zeka soyut bir kavramdır ve kompleks yapısı ile ölçülebilmesi dışarıdan bakılarak yapılamaz. Doğrudan ölçülemeyen zekanın bazı testler vasıtası ile anlamlandırılabilmesi mümkün olur. Çocuğun zihinsel becerileri, zayıf ve güçlü özellikleri zeka testleri ile tespit edilebilir. Bu sayede de çocuk için uygun bir yol haritası hazırlanır. Zeka Testi Nedir, Avantajları Nelerdir? Çocukların zihinsel becerileri, hakkında veri elde edilmek istendiğinde zeka testleri kullanılır. Bu testler aynı zamanda çocuğun sahip olduğu bazı özellikleri de sunmaya yarar. Çocuğun zayıf yanlarının yanı sıra güçlü özelliklerinin doğru anlaşılması gerekir. Bu sayede akademik yaşamının yanı sıra sosyal yönünün desteklenmesi, ilgi ve

Göktürk Zeka Testi

By |Aralık 26th, 2023|Categories: Yaşam|

Zeka testleri sayesinde bireyin zihinsel kabiliyeti ölçülür. Zeka, doğrudan gözlemlenemez. Soyut ve kompleks bir yapıya sahip olan zekanın ölçülmesi doğrudan yapılamadığından testler aracılığı ile kişinin zeka düzeyi belirlenebilir. Dünya genelinde çok çeşitli örneklerden yararlanılırken ölçeklerin yaygınlığını etkileyen en önemli faktör güvenilirliktir. Uygulama sırasında testin standardizasyonu ve geçerliliği önemli hale gelir. Zeka Testi Nedir, Ne İşe Yarar? Zeka testlerinin uygulanma amacı yalnızca bireyin zekasını ölçmek değildir. Tüm çocukların ve gençlerin sahip olduğu güçlü ve zayıf özellikleri bu testler sayesinde tespit edilebilir. Bireyin eğitim yaşamı planlanırken sahip olduğu özellikler dikkate alınmalıdır. Bu kapsamda zeka testi kişi için yol gösterici bir harita olarak

Arnavutköy Zeka Testi

By |Aralık 26th, 2023|Categories: Yaşam|

Çocuğun zihinsel becerileri, zayıf ve güçlü özellikleri öğrenileceği zaman bir takım zeka testlerinden yararlanılabilir. Zeka testinin güvenilirliği ve etkili sonuçlar vermesi tercih edilmesinde önemli bir etken olur. Bireyin zekasını ölçmeye yarayan zeka testleri ile özellikle çocukların eğitim yaşamlarının doğru planlaması yapılabilir. Zekanın doğrudan gözlemlenemez oluşu onun bir takım test araçları ile tespit edilmesini gerekli kılar. Çocuk dünyaya geldiğinde belli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin geliştirilmesi mümkün olurken çocuğun gelişimi doğru yöntem ve teknikler kullanılarak desteklenmelidir. Zeka Testi Nedir, Ne Amaçla Kullanılır? Karmaşık ve soyut bir kavram olan zekanın doğrudan ölçülemez oluşu nedeni ile testlere ihtiyaç duyulur. Bu testler çocuğun sahip

Go to Top