Avcılar Zeka Testi

Her birey dünyaya geldiğinde belirli bir potansiyele sahiptir. Çocukların sahip olduğu potansiyelin geliştirilebilmesi için gelişim süreçlerinde doğru yaklaşımların benimsenmesi önem taşır. Zeka testleri sayesinde çocuğun zekası ölçülebilirken aynı zamanda güçlü ve zayıf yönlerinin neler olduğu da anlaşılabilir. Zeka soyut bir kavramdır. Dışarıdan bakıldığında doğrudan ölçülemeyen zihinsel gelişimin testler aracılığı ile anlaşılabilmesi söz konusudur.

Zeka Testi Nedir, Avantajları Nelerdir?

Zeka testi yapıldığında çocukla ilgili veriler elde edilir. Çocuğun zayıf ya da güçlü yönleri bu testler aracılığı ile daha net anlaşılabilir. Çocuk için eğitim yaşamı planlanırken sahip olduğu özellikler doğrultusunda hareket edilmesi onun yararınadır. Bu sebeple de bazı testler uygulanmak sureti ile çocuğun başarılı olduğu alanlar ya da zayıf yanları anlaşılabilir.

Sosyal ve akademik yaşamına katkı sunan bu testler güvenilir yöntem ve teknikler kullanılmak sureti ile uygulanmaktadır. Zeka testi yapıldığında çocuğun hangi konulara daha derin bir ilgi duyduğu, sosyal becerileri, akademik başarısı gibi çok sayıda konu üzerinde analitik sonuçlar elde edilir.

Avcılar IQ Testi

IQ testi yapıldığında çocuk için hangi kararların alınması doğru olur daha iyi anlaşılabilir. Özellikle eğitim yaşamını ilgilendiren konularda çocukla ilgili verilecek kararlar bir ömür boyu onu etkileyeceğinden doğru tespitler yapılmasının önemi büyüktür.

Kişi belirli bir potansiyelle doğar fakat sahip olduğu özellikler geliştirilebilir. Güçlü yanları pekiştirilerek zayıf yanları da desteklenerek çocukla ilgili olumlu gelişmeler sağlanabilir. Çocuğun sahip olduğu ve yaşıtlarından ayrıldığı üstün zihinsel yeteneklerinin de kullanılabilmesi bu testlerden elde edilecek sonuçlarla mümkündür.

Avcılar WISC-4 Testi

WISC-4 testleri dünya genelinde kabul gören ve güvenilirlik oranı yüksek testlerden biridir. Bu testler ortalama olarak 90-120 dakikalık bir sürede ve tek oturumda yapılabilir. Testlerden elde edilen veriler ise gerçeğe en yakın sonuçlardır. Bu sebeple dünya genelinde kullanılmaktadır. Gerekli ise test sırasında çocuğun ihtiyaçlarına bağlı olarak kısa bir ara verilebilir.

Wechsler zeka ölçeği sayesinde çocuğun geri kalmış özellikleri ve yaşıtları arasında fark yaratan yanları anlaşılır. Bu test 4 zihinsel beceri kümesine dağılan 10 temel ve 5 yedek olacak şekilde 15 alt testten oluşur. Güvenilir sonuç vermesi bakımından da tercih edilir. Çocuğa psikolog eşliğinde test öncesinde gerekli bilgiler sunularak ortama uyum sağlaması da kolaylaştırılır.