OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk)

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) kişinin sosyal ve mesleki işlevlerinde belirgin bozulmaya yol açan, sık görülen psikolojik bir hastalıktır.

Obsesyonlar düşünce ve görüntü şeklindeki düşüncelerin yanlış yorumlanmasından kaynaklanan felaketleştirilmiş yanlış yorumlamaların sonucunda oluşan düşüncelerdir. Felaketleştirilen düşünceler sonucunda oluşan duyguların kontrol edilmesi için yapılan tekrarlayıcı davranışlarda kompulsüyonları oluşturmaktadır.

Tekrarlayan düşünceler devam ettikçe obsesyonlar da sürer. Yanlış yorumlamalar azaldıkça obsesyonlar azılır.

Obsesif kişilerde;

1-Anlam ve önem ilişkisi normalden fazladır: Kişi bu düşüncelerin görüntülerin ve dürtülerin anlamlı ve önemli olduğuna dair inançlara sahiptir.

2-Tüm düşünceler Kişiselleştirilir. Obsesyonların kendisinden kaynaklandığına dair inanca sahiptir inançlara sahiptirler.

3- Obsesyonların bazı kötü sonuçlara neden olacağına dair inançları vardır.

4- Kötü sonuçların ciddi ve kötü sorunlara yol açacağına daire inançları bulunmaktadır.

 

Obsesyonlar neden gelir?

1-Strese maruz kalma ve istenmeyen baskılanmış düşünceler obsesyonların meydana gelmesini arttırır.

2-Birçok alternatif düşünce -özellikle dürtü dışarıdan gelen işaretler tarafından tetiklenir.

 

Kim daha yatkın?

Sıkıntıları daha da felaketleştirici olarak yorumlayanlar, aşırı önyargıya sahibi insanlar depresyon hastaları ve anksiyete bozukluğu olan insanlar obsesif kompulsif bozukluğa daha yatkındır.

 Obsesif Kompulsif Bozukluğun  olduğunu nasıl anlarsın?

1-Aklına hiç getirmek istemediğin düşünceler görüntüler veya dürtüler Yaşıyor musun?

2-Bunlar sana çok endişe ya da sıkıntı veriyor mu?

3- Bu tür düşünceleri dürtüleri veya görüntüleri geçiştirmeye önlemeye veya bastırmaya çalışıyor musun?

4- Seni çok rahatsız eden düşünceleri engellemek ya da değiştirmek için tekrar tekrar yaptığın davranışların var mı? (Örneğin el yıkama kilitleme kontrolü sayma veya kelimeleri sessize tekrarlama gibi zihinsel eylemler)

5- Bu davranışları kullanmanın sıkıntılarını ve kaygını azaltacağını veya Korktuğun bir şeyin gerçekleşmesi ne önleyeceği ne düşünüyor musun ya da inanıyor musun?

6- Tüm bu yaşadıkların seni günde bir saatten fazla oyalıyor mu?

Eğer tüm bunlara cevabını evetse obsesif kompulsif bozukluk la ilgili bilgi almak için bir uzmana danışmalısın.

UNUTMAYIN! Obsesyonlarımız karakterimizin gizli bir parçası değillerdir.

Seanslara; Obsesif kompulsif bozukluk ölçeği uygulanarak obsesyonlar ve kompulsiyonlar belirlenerek başlanır. OKB değerlendirme formu ile obsesyonlar ve kompulsiyonların geçmişi, şimdiki durumu ve tedavi öyküsü belirlenerek kavramsal formülasyon aşamasına geçilir. Adından yol haritası belirlenir ve danışana bu yol haritası aktarılır.