PsikoAkademi

Günümüzde giderek yaygınlaşmaya ve önemsenmeye başlayan insan psikolojisinin toplum bilincine kazandırılması, korunma yollarının aşılanması ve kalıcı psikolojik iyi halin insana sunulması, psikolojide kullanılan etik ve gizlilik ilkelerine tam anlamıyla uymayı, çalışma ilkelerinin gerektirdiği kurallara uygun olarak hizmet kalitesini ve standartlarını yüksek tutmayı, bu kalite ve standartları sürekli geliştirmeyi hedefliyoruz.