Uzman Gelişim Psikoloğu Kevser Kırbaşoğlu

Psikoloji eğitimini İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji bölümünde (İngilizce) tamamladı. Daha sonra Özyeğin Üniversitesi’nde Uygulamalı Gelişim Psikolojisi (İngilizce) alanında yüksek lisansı eğitimini çocukların dil gelişimi üzerine yaptığı çalışmalarla bitirdi. Eğitim yılları boyunca çeşitli akademik ve saha çalışmalarının içerisinde yer aldı. Akademik olarak İst. Şehir Üniversitesi’nde Bilişsel Psikoloji Laboratuvarında, Özyeğin Üniversitesi’nde ise Dil ve Bilişsel Gelişim Laboratuvarında çalıştı.

Saha çalışmalı olarak Yöret vakfında ebeveynlereler, İBB Yuvamız projesi ile okul öncesi dönemde çocuklarla çalıştı. Bu çalışmalar arasından PERGEL – Pozitif Ergen Gelişimi projesinde, Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nazlı Baydar ve Prof. Dr. Zeynep Cemalcılar’ın danışmanlığında süpervizör ve eğitim olarak çalışmalarıma devam etmektedir.

Terapi alanında aldığı eğitimlerle; çocuk merkezli oyun terapisi ile 3-8 yaş arası çocuklarla, bilişsel davranışçı terapi ile 8-18 yaş arası çocuk ve ergenlerle çalışmaktadır. Ayrıca 7-18 yaş arası çocukların akademik başarılarını desteklemek amacıyla dikkat geliştirme müdahale programı Attentioner ve özel öğrenme güçlüğü müdahale programı DİS-TES ve Disleksi müdahale programı uygulamaktadır.

Çocuk ve Ergenlerle Çalıştığı Konular

– Davranış bozuklukları
– Kaygı
– Depresyon
– Okula uyum sorunları
– Yeme bozukluğu
– Duygu düzenleme sorunları
– Saldırgan davranışlar
– Özgüven ve sosyal sorunlar
– Alt ıslatma
– El/tırnak yeme ve tikler
– Dikkat eksikliği
– Özel öğrenme güçlüğü

Uyguladığı test ve müdahale programları:

– DİS-TES Özel Öğrenme Güçlüğü Belirtileri Testi
– Disleksi Müdalale Programı
– Attentioner Dikkat Eksikliği Müdahale Programı
– DENVER 2 Gelişim Tarama Testi
– WISC-R Zeka Testi
– Ankara Gelişim Tarama Envanteri
– Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi
– Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
– Gesell Gelişim Figürleri Testi
– Porteus Labirentleri Testi
– Kent EGY Testi
– Frankfurt Dikkat/ Konsantrasyon Testi
– Peabody Resim Kelime Testi
– Goodenough- Harris Bir İnsan Çiz Testi
– Benton Görsel Bellek Testi
– Burdon Dikkat Testi
– Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
– Kinder Angst – Çocuklarda Korku Düzeyi Testi
– RB Catell 2-A Zeka Testi