Uygulanan Testler

Projektif Testler Nedir ?

Projektif Testler, çocuk be gencin ”İç Dünyası” hakkında ipuçları toplamak üzere uygulanır. Bu testler, çocuk ve gencin kendini nasıl algıladığı, duyguları, ailesi ve çevresi hakkındaki görüşleri ile ilgili bilgi verir.

CAT (Çocuklar İçin Algı Testi)

CAT (Çocuklar İçin Algı Testi) Projektif bir test olup, 3-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanır, testte, çocukların kendilerini hayvan figürleri vasıtasıyla ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

TAT (Tematik Algı Testi)

TAT (Tematik Algı Testi) 9-10 yaştan itibaren yetişkinlere de uygulanan test kişilik oluş süreçleri hakkında bilgi vermeyi amaçlar. Üzerinde resimler bulunan 30 karttan oluşan projektif bir testtir.

Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi

Çocuklara uygulanır. Çocuğun kişilik komplekslerinin saptanmasını amaçlamaktadır. Projektif bir test olduğundan yorumlarla sonuçları çocuğun anlattıklarıyla doğru orantılıdır.

 • Ψ Uyguladığımız Psikolojik Testler Ψ

  Wısc-r Zekâ Testi

 • CAS Testi
 • Moxo Dikkat Testi
 • Atantioner Dikkat Testi
 • MMPI Kişilik Testi
  SCL-90
  Duygudurum Ölçekleri
  AGTE (Ankara Gelişim Testi),
  Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
  Peabody Testi
  Gessel Testi
  Kent EGY
  Goodenough
  Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
  Frosig Gelişimsel Görsel Algı
  Benton
  Burdon Dikkat Testi
  Öğrenme Güçlüğü Envanteri