Başakşehir Zeka Testi

Zeka testleri ile çocuğun zihinsel becerileri ölçülebilir. Zeka soyut bir kavramdır ve kompleks yapısı ile ölçülebilmesi dışarıdan bakılarak yapılamaz. Doğrudan ölçülemeyen zekanın bazı testler vasıtası ile anlamlandırılabilmesi mümkün olur. Çocuğun zihinsel becerileri, zayıf ve güçlü özellikleri zeka testleri ile tespit edilebilir. Bu sayede de çocuk için uygun bir yol haritası hazırlanır.

Zeka Testi Nedir, Avantajları Nelerdir?

Çocukların zihinsel becerileri, hakkında veri elde edilmek istendiğinde zeka testleri kullanılır. Bu testler aynı zamanda çocuğun sahip olduğu bazı özellikleri de sunmaya yarar. Çocuğun zayıf yanlarının yanı sıra güçlü özelliklerinin doğru anlaşılması gerekir.

Bu sayede akademik yaşamının yanı sıra sosyal yönünün desteklenmesi, ilgi ve merak duyacağı konulara yönlendirilmesi de kolaylaşır. Testten elde edilecek veriler ışığında çocuğun zayıf yönleri geliştirilebileceği gibi güçlü yönleri de ileriye taşınabilir. Yetenekleri keşfedilen bir çocuk için farkındalık oluşturmak kolaylaşır.

Başakşehir IQ Testi

IQ testi uygulanmak sureti ile zihinsel becerileri anlaşılan çocuğun zihinsel faaliyetlerinde yaşıtları arasındaki fark da anlaşılabilir. Bu sayede çocuğun ne oranda desteklenmesi gerektiği, zayıf ve güçlü özelliklerinin neler olduğu gerçekçi bir yaklaşımla görülür.

Üstün zihinsel potansiyele sahip olan çocukların bu özelliklerinin de doğru kullanılması testler sayesinde sağlanır. Testler uygulandıktan sonra elde edilecek sonuçlara bağlı olarak çocuk için bir yol haritası hazırlanır.

Başakşehir WISC-4 Testi

WISC-4 testi uygulandığında zihinsel beceri kümesi içinde yer alan 10 temel ve 5 yedek test uygulanır. Toplamda 15 testin kullanıldığı bu test ortalama olarak 90-120 dakika aralığında tamamlanmaktadır. Sözel kavrama, algısal akıl yürütme, çalışma belleği ve işlemleme hızı olarak uygulanan testte gerekli görülmesi durumunda çocuk için kısa bir ara da verilebilir.

Test öncesinde de psikolog tarafından çocuğa bilgilendirme yapılmaktadır. Test için tek oturumda tamamlanma daha uygun bulunan bir yaklaşımdır. Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi olarak bilinen WISC-4 testi güvenilir oluşu, gerçeğe en yakın sonuçları vermesi bakımından da dünya genelinde sıklıkla tercih edilen bir testtir. Bu test ikinci kez yapılacağı zaman ise ilk testle arasında en az 1 yıllık bir bekleme süresinin olması uygundur.