Küçükçekmece Aile Danışmanı

İlişki dinamikleri üzerinde odaklandığından aile danışmanlığından fayda gören çok sayıda çift vardır. Bireysel terapilerden farklı olarak bu kez çiftler halinde katılım söz konusudur. Bununla birlikte bireysel katılımın da mümkün olabildiğini belirtmek gerekir. İster tek, ister çift halinde Küçükçekmece aile danışmanlığı alınabilir.

Bazı durumlarda eşlerden birisi programa gelmek istemeyebilir. Bunun sebebi çoğu zaman kişinin, problemi kendisi yerine karşı tarafta görmesinden kaynaklanır. Oysa ilişkilerde genellikle karşılıklı hatalar veya yanlış düşünceler söz konusudur. Bu yüzden de eşli katılımların çok daha etkili olabildiğini belirtmek gerekir. Böyle bir durumda danışman, sürece katılan eş ile yaptığı görüşmelerde diğer eşin sürece katılımını sağlayabilmek adına girişimlerde bulunur. Yine de sonuç alınamazsa tek eşe verilen yönerge ve rehberlikle süreç devam ettirilebilir.

Aile Danışmanlığı Kimler Alabilir?

Yalnızca evli çiftlerin alabildiği sanılan aile terapileri, bekar çiftler tarafından da pek ala alınabilir. Hatta tüm çiftlere yönelik olarak başvurulması tavsiye edilen bir program niteliğindedir. Sürecin kapsamında eşler/çiftler arasındaki ilişkinin dinamikleri, geçmişi ve geleceği hakkında önemli çalışmalar yer alır. Bu doğrultuda pek çok sorun çözülebilmektedir.

 • Evli –çocuksuz eşler
 • Evli ve çocuklu eşler
 • Boşanma aşamasındaki eşler
 • Boşanma sonrası müşterek çocuğu bulunan çiftler
 • Bekar çiftler (çocuklu veya çocuksuz)

aile danışmanlığı alabilecek kişiler olarak sıralanabilir. Burada en dikkat çekici olan boşanma sonrasındaki çiftlerdir. Bunun genellikle 2 farklı sebebi vardır:

 • Geri barışma sürecinin değerlendirilmesi
 • Müşterek çocuğun psikolojik yararı

Bu nedenlerden dolayı başvurulan danışmanlık süreçleri ise çoğu zaman olumlu sonuçlar verir. Sürecin başarısız sonuçlandığı çoğu vakada eşlerden birinin süreçte etkin şekilde yer almaması söz konusudur. Verilen ödevlerin yapılmaması, yönergelere uyulmaması, seans kaçırılması gibi sebepler, danışmanlık sürecinden istenen verimin alınamamasına yol açabilir.

Aile Danışmanlığı Neden Alınmalıdır?

Her ilişkide belirli dönemlerde farklı sebeplerle anlaşmazlıklar yaşanabilir. Peki, hangi boyutlarda terapiye başvurulmalıdır? Aslında bu soruya yanıt olarak kesin bir ayrım yapılması söz konusu değildir. Hatta öyle ki danışmanlar, her şey yolundayken bile bu sürece girilmesini destekler. Bunun sebebi ise var olan iyilik halinin kalıcı yapılabilmesidir. Problemler, henüz ortaya bile çıkmadan törpülenebilir. Eşler arasındaki iletişim, güven duygusu ve karşılıklı saygının artırılmasıyla birlikte daha kaliteli bir ilişki ortaya çıkarılır.

Alınacak olan Küçükçekmece aile danışmanlığı ile aşağıdaki kazanımlar elde edilebilir:

 • Çiftler arasında yaşanan sorunların en aza indirilmesi
 • Yaşanan sorunların kökenlerinin araştırılması
 • Geçici olarak mevcut iyilik halinin genele yayılması ve kalıcı olması
 • Varsa çocukların ilişkideki olumsuz dinamiklerden en az seviyede etkilenmesi
 • Eşler arasındaki sevgi, saygı ve güven duygularının pekiştirilmesi

Bu listenin oldukça uzatılabilmesi mümkündür. Kısaca özetlemek gerekirse çiftler arasındaki ilişkiyi ilgilendiren her türlü konuda aile danışmanlarıyla çalışabilmek mümkündür.