Büyükçekmece Aile Danışmanı

By |Mayıs 3rd, 2024|Categories: Uncategorised|

Toplumun temel yapıtaşı olarak nitelendirilen aile, hemen tüm kültürlerde önemli bir unsur olarak değerlendirilir. Çeşitli sebeplerle aileye dair farklı tipte sorunlar yaşanabilir. Bunların kaynağı genellikle geçimsizlik, anlaşmazlık, ekonomik sorunlar, gelecek kaygıları olarak karşımıza çıkar. Bu tip sorunlar karşısında Büyükçekmece aile danışmanı ile çalışarak yaşanan problemlerin minimize edilmesi mümkündür. Her aile içerisinde farklı nedenlerle çeşitli fikir ayrılıkları olabilir. Bu, doğal bir durumdur. Öte yandan bu ayrılıkların aile içerisinde bir çatışmaya dönüşmesi ise istenmeyen bir durumu temsil eder. Bu yüzden de aile danışmanları profesyonel olarak ailelere hizmet verirler. Böylelikle çiftler veya eşler arasında yaşanan problemlerin aradaki duygusal bağa verdiği etki en aza

Küçükçekmece Aile Danışmanı

By |Mayıs 3rd, 2024|Categories: Uncategorised|

İlişki dinamikleri üzerinde odaklandığından aile danışmanlığından fayda gören çok sayıda çift vardır. Bireysel terapilerden farklı olarak bu kez çiftler halinde katılım söz konusudur. Bununla birlikte bireysel katılımın da mümkün olabildiğini belirtmek gerekir. İster tek, ister çift halinde Küçükçekmece aile danışmanlığı alınabilir. Bazı durumlarda eşlerden birisi programa gelmek istemeyebilir. Bunun sebebi çoğu zaman kişinin, problemi kendisi yerine karşı tarafta görmesinden kaynaklanır. Oysa ilişkilerde genellikle karşılıklı hatalar veya yanlış düşünceler söz konusudur. Bu yüzden de eşli katılımların çok daha etkili olabildiğini belirtmek gerekir. Böyle bir durumda danışman, sürece katılan eş ile yaptığı görüşmelerde diğer eşin sürece katılımını sağlayabilmek adına girişimlerde bulunur. Yine

Go to Top