Büyükçekmece Aile Danışmanı

Toplumun temel yapıtaşı olarak nitelendirilen aile, hemen tüm kültürlerde önemli bir unsur olarak değerlendirilir. Çeşitli sebeplerle aileye dair farklı tipte sorunlar yaşanabilir. Bunların kaynağı genellikle geçimsizlik, anlaşmazlık, ekonomik sorunlar, gelecek kaygıları olarak karşımıza çıkar. Bu tip sorunlar karşısında Büyükçekmece aile danışmanı ile çalışarak yaşanan problemlerin minimize edilmesi mümkündür.

Her aile içerisinde farklı nedenlerle çeşitli fikir ayrılıkları olabilir. Bu, doğal bir durumdur. Öte yandan bu ayrılıkların aile içerisinde bir çatışmaya dönüşmesi ise istenmeyen bir durumu temsil eder. Bu yüzden de aile danışmanları profesyonel olarak ailelere hizmet verirler. Böylelikle çiftler veya eşler arasında yaşanan problemlerin aradaki duygusal bağa verdiği etki en aza indirilebilir.

Özellikle İstanbul gibi stresin yoğun olduğu bir şehirde yaşayanlar için bu ihtiyaç daha çok görülür. Birey, gün içerisinde yaşadığı stresi çoğu zaman ailesine yansıtır. Bu da çatışmalara neden olur. Bu çatışmalar çözümlenmediği takdirde ise ailenin dirlik ve birliğine önemli zararlar verebilir. Hatta boşanmaların önemli bir bölümünün bu sebepten kaynaklandığını söylemek yanlış olmaz.

Aile Danışmanı Ne Hizmet Verir?

Henüz bir seansa gitmemiş olanlar aile danışmanlığı ile ne tür bir hizmet alacağı hakkında fikir sahibi olmayabilir. Bu sebeple de alınacak olan hizmetin kapsamında kısaca söz etmek yararlı olur. Eş veya çiftler danışmanlara başvurarak:

 • Evlilik öncesi danışmanlığı
 • Boşanma danışmanlığı
 • Aile içi iletişimsizlik
 • Eşler/çiftler arasındaki fikir ayrılıkları
 • Ebeveyn rehberliği

gibi çeşitli konularda hizmet alabilirler. Burada öncelikle çiftin veya eşlerin kendini ve problemleri tanıtması istenir. Partnerleri, kişilik ve hikaye yönünden analiz ederek çiftin danışmanlık sürecine ilişkin bir yol haritası tasarlar. Bu yol haritasının içerisinde;

 • Özelleştirilmiş görüşme teknikleri
 • Tek veya çiftler halinde yapılan terapi programları
 • Ödevler

gibi çeşitli unsurlar görülebilir. Çoğunlukla 8-12 seansta tamamlanan danışmanlık süreci için kontrol seansları uygun görülür. Buna göre ise çiftler ilk başlarda birkaç aylık, ilerleyen süreçte ise 6 ay veya 1’er yıllık sürelerle yeniden değerlendirilir. Böylelikle terapiden elde edilen kazanımların sürekliliği ön plana çıkarılmaya çalışılır.

Aile Danışmanına Kimler Başvurabilir?

Bazı kesimler tarafından Büyükçekmece aile danışmanı ile çalışmak için evlilik şartı olduğu sanılabilir. Oysa durum böyle değildir. Aile terapisi, çift terapisi, ilişki terapisi gibi hizmetler aile danışmanlığının kapsamında yürütülen hizmetlerdir. Dolayısıyla:

 • Evli çiftler
 • Evlilik arifesinde olan çiftler
 • Boşanma sürecindekiler
 • Bekar çiftler

İlişkide yaşanan problemleri aşmak için profesyonel danışmanlık hizmeti alabilirler. Alınacak olan danışmanlık sayesinde evlilikler veya ilişkilerin dinamikleri önemli ölçüde iyileştirilebilir. Yalnızca sorunların çözümüne yönelik değil, ileride yaşanabilecek sorunlara karşı da önlem olarak görülebilir. Çünkü çalışmaların kapsamında aile için iletişim,güven ilişkisi gibi önemli çalışmalar da yer alır. Böylelikle de çiftlerin terapi programıyla elde ettiği iyilik halinin sürekli ve kalıcı olabilmesi esas alınır. Yönergelere uyulduğunda ise çoğu zaman istenen kalıcılık sağlanabilir.