Klinik Psikolog Emrullah Güzel

Klinik Psikolog Emrullah Güzel, lisans eğitimini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Klinik Psikoloji yüksek lisansını ise İstanbul Rumeli Üniversitesinde, “Depresyonun Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi” konulu projesi ile tamamlamıştır.

Lisans eğitimi bittikten sonra özel bir rehabilitasyon merkezinde yetişkin, aile ve çocuklara psikolojik destek sağlamıştır. Ayrıca Özel Moodist Hastanesinde ve özel bir danışmanlık merkezinde stajlarını tamamlamıştır.

Güncel olarak yetişkinlerle çalışmaktadır. Online ve yüz yüze olarak terapi hizmeti vermektedir.

Aldığı Eğitimler ve Süpervizyonlar:

– Dr. Şükran Telci, Şema Terapi Grup Süpervizyonu (2024- Halen)

– Dr. Psk. H. Fatih Dane, Dinamik Yönelimli Bireysel Süpervizyon (2022, Halen)

– Prof. Dr. Müjgan İnözü Mermerkaya, BDT Grup Süpervizyonu (2022-2023)

– Şema Terapi & Polivagal Teori Eğitimi, Dr. Şükran Telci ve Dr. Berna Ermiş (2024)

– Aktarım Odaklı Terapi Eğitimi, Prof. Dr. Doğan Şahin (2024, Eğitim devam etmektedir)

– Kişilik, Kişilik Bozuklukları ve Dinamik Psikoterapi Temel Eğitimi, Prof. Dr. Doğan Şahin (2023)

– Dinamik Psikoterapi Temel Eğitimi, Kl. Psk. Hakan Kızıltan (2023)

– MMPI Eğitimi, Özel Moodist Hastanesi (2023)

– Rasyonel Duygucu Davranışçı & Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Albert Ellis Enstitüsü (2023)

– Bağımlılığa Yaklaşım Eğitimi, Ankara Psikoloji Atölyesi (2022)

– Motivasyonel Görüşme Eğitimi, Ankara Psikoloji Atölyesi (2022)

– Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, Dr. Nevin Dölek (2022)

– Aile Danışmanlığı Eğitimi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (2021)

– Klinik Testler Eğitimi, İZÜSEM [(Belirti Tarama Listesi-90(SCL-90-R), Kısa Semptom Envanteri(KSE), Beck Anksiyete Ölçeği(BAÖ), Beier Cümle Tamamlama Testi(A-B), Young Şema Ölçeği(YSQ-90), Şema Mod Ölçeği(SMI)] (2020)

– Çocuk Testleri Eğitimi, (Goodenough, Harris İnsan Resmi Çizme Testi, Kent EGY Zeka Testleri, Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi, Gessel Gelişim Figürleri Testi) (2020)