İş ve Ev Hayatında Anne

Çalışan anne olmak; ev, iş ve sosyal yaşam üzerindeki etkileri ve sonuçları itibariyle üzerinde durulması gereken önemli bir olgudur. Bu olgunun; annelerin çalışma iradesi göstermelerine neden olan başlıca motivasyonlardan çalışma yaşamının başta anne, çocuk(lar) ve eş üzerindeki olumlu-olumsuz etkileri ve sonuçları gibi her yönüyle ele alınması gerekir.

Aktif çalışma hayatı içinde yer alan annelerin karşılaşabileceği ve aile bireylerine dolaylı olarak yansıtabileceği güçlüklerin, problemlerin ve sorunların üzerinde durulması, anne özelinde ve aile genelinde sağlıklı bir yaşam tesis edilebilmesi bakımından kaçınılmazdır.

Özellikle çalışıyor olması sebebiyle annelerin; çocuklarına karşı yetersizlik hissetmeleri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirememe duygusuna sahip olmaları, kariyer ve gelecek kaygısı ile aile yaşamı arasında sağlıklı bir denge kuramama endişesi gibi birçok olgunun hassasiyetle etüt edilmesi icap eder.

Özetle “çalışan anne olmak” olgusunun her yönüyle ve olumlu-olumsuz etkileriyle incelenmesi, sorunların uzmanlığıyla giderilmesi ve son tahlilde anne-çocuk arasında sağlıklı bir etkileşim sağlanması, yaşanılabilir bir toplum inşası için kaçınılmazdır.

Bu çerçevede ele alınan ve “çalışan anne” merkezli gerçekleştirilen Kendini Bilmek programına konuk olan Uzman Psikolog Mevliye Yavuz; iş ve ev hayatında “anne” olgusuna bilimsel çalışmalardan ve mesleki tecrübesinden hareketle yaklaşmakta ve değerli izleyicilerin istifadesine sunmaktadır.