Göktürk Oyun Terapisi

Çocukların davranışlarını anlayabilmek, duygularını harekete geçirebilmek, çatışmalarını çözebilmek ve ilişki dinamiklerini anlayabilmek için oyun terapisinden yararlanılabilir. Oyun terapisi duygusal keşif ve ifade sürecinde çocuklara rehberlik eder. Bu özel terapi yöntemi çocukların oyun yoluyla duygularını anlamalarına ve ifade edebilmelerine yardımcı olur. Göktürk oyun terapisi çocuklara duygusal dünyalarını keşfetmelerini sağlayarak daha sağlıklı ilişkiler kurma ve kullanma becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Oyun Terapisi Nedir?

Çocuklar doğaları gereği oyun yoluyla öğrenir ve gelişirler. Oyun terapisi ile eğitimli bir terapistin rehberliği ve uzmanlığında çocukların duygusal dünyalarına ulaşması hedeflenir. Terapi süreci çocukların farkında olmadıkları düşünce ve duygularına erişmelerine yardımcı olur. Müzik aletleri, kitaplar, el sanatları ve kuklalar gibi çeşitli materyalleri kullanarak uygulanır.

Terapist çocuğu çeşitli oyun ekipmanlarıyla tanıştırır ve hangi oyunu seçmek istediğine özgür bir şekilde karar vermelerini sağlar. Bu süreç çocuğun liderlik ettiği bir deneyim olarak değerlendirilebilir. Terapist sadece rehberlik yapar ve yargılamaz. Terapötik sürecin etkili olabilmesi için terapistin çocuğun duygusal düşüncelerini destekleyici bir şekilde dinlemesi ve güvenli bir ilişki kurması önemlidir.

Oyun Terapisi Kimlere Yardımcı Olabilir?

Travma, yas, anksiyete, depresyon veya DEHB gibi durumlarla baş etmekte zorlanan çocuklar için etkili bir terapi seçeneğidir. Aile içi sorunlar, şiddet veya devlet bakımı sürecinde olan çocuklar için de faydalı olabilir. Aynı zamanda yetişkinlerin oyunlar yoluyla duygusal dünyalarını ifade etmelerine etkili olabilir. Yetişkinler de tıpkı çocuklar gibi çeşitli oyun temelli aktiviteler aracılığıyla duygularını keşfedebilir, ifade edebilir veya zorluklarla başa çıkma becerilerini geliştirebilirler.

Hayali oyunlar çocuğun davranışlarını ve tepkilerini keşfetmesine yardımcı olabilecek gerçek sosyal durumları temsil edebilir. Çocuğun desteklendiğini, anlaşıldığını, güvende olduğunu hissedebilmesi ve duygularını keşfedebilmesi için oyun terapistlerinin süreci yorum yapmadan, tepki vermeden ve yargılamadan yürütmesi oldukça önemlidir. 

Oyun Terapisinin Çocuk Gelişimine Faydaları

Çocuklar nasıl hissettiklerini veya neden böyle davrandıklarını açıklayacak dağarcığa sahip olmayabilir veya neyi zor bulduklarını tanımlayamayabilir ve sorulduğunda açıklama yapamayabilir. Terapi uzmanı oyunu kullanarak çocuğun kendini ifade edebilmesi için kelimelere ihtiyaç duymadan düşüncelerini ve duygularını yaratıcı ve dinamik yollarla keşfedebilmesini sağlar.

Oyun terapisi ile çocuğun sağlıklı ve esnek ilişkiler geliştirme ve travmatik deneyimleriyle başa çıkma yeteneğini geliştirmesi amaçlanır. Böylece zor durumları oyun yoluyla ele alan çocukların deneyimlerinden bir bakıma uzaklaşarak kendini daha güvenli ve daha az yoğun duygular ile ifade etmesi ve keşfetmesi mümkün olabilecektir.