Göktürk Zeka Testi

Zeka testleri sayesinde bireyin zihinsel kabiliyeti ölçülür. Zeka, doğrudan gözlemlenemez. Soyut ve kompleks bir yapıya sahip olan zekanın ölçülmesi doğrudan yapılamadığından testler aracılığı ile kişinin zeka düzeyi belirlenebilir. Dünya genelinde çok çeşitli örneklerden yararlanılırken ölçeklerin yaygınlığını etkileyen en önemli faktör güvenilirliktir. Uygulama sırasında testin standardizasyonu ve geçerliliği önemli hale gelir.

Zeka Testi Nedir, Ne İşe Yarar?

Zeka testlerinin uygulanma amacı yalnızca bireyin zekasını ölçmek değildir. Tüm çocukların ve gençlerin sahip olduğu güçlü ve zayıf özellikleri bu testler sayesinde tespit edilebilir. Bireyin eğitim yaşamı planlanırken sahip olduğu özellikler dikkate alınmalıdır.

Bu kapsamda zeka testi kişi için yol gösterici bir harita olarak düşünülmelidir. Çocuğun potansiyelinin doğru anlaşılması, akademik yaşamının kendi özelliklerine uygun olarak planlanması için zeka testlerine başvurulur.

Göktürk IQ Testi

IQ testi yaptırmanın yanı sıra bunun sonuçlarının yorumlanması da oldukça önemlidir. Çocukların zihinsel kapasitelerinin doğru anlaşılması gelecek yaşamlarına yön verme noktasında öneme sahiptir. Çocukların hem zihinsel kapasitesi hem de duygusal, sosyal ve ruhsal yapılarının anlaşılabilmesi için bir takım testlerden yararlanılması çocuk için avantaj yaratır.

Göktürk WISC-4 Testi

Her birey belirli bir potansiyelle dünyaya gelirken bu potansiyelin geliştirilebilmesi mümkündür. Kişinin gelişim gösterebilmesi içinse bir takım özelliklerinin doğru tespit edilmesi gerekir. WISC-4 testi çocukların zihinsel becerileri ölçüleceği zaman başvurulan bir test türüdür. Bu test sayesinde çocuğun zeka düzeyi ve güçlü-zayıf yanları en doğru biçimde tespit edilebilir.

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi sayesinde çocuğu kabiliyetli olduğu alanlar tespit edilerek daha ileri taşınması yönünde yapılması gerekenler planlanabilmektedir. Bu test güvenilirlik ve geçerlilik yönünden de en sık başvurulan uygulamalar arasında yer alır. Test uygulanma sürecinde 10 temel ve yanı sıra 5 yedek olacak şekilde 15 alt test kullanılır.

Test için öngörülen uygulama süresi tahmini olarak 90-120 dakika aralığında değişmektedir. WISC-4 testi uygulaması tek oturumda yapılabileceği gibi gereklilik halinde çocuk için kısa bir ara da verilebilir. Uygulama öncesinde psikolog aracılığı ile çocuk için gerekli bilgiler kendisine verilir.