Başakşehir Wisc-4 Testi

Uzun yıllardan bu yana yapılan zekâ testleri arasında yer alan Wisc-4 Testi günümüzün koşullarına daha uygun olması bakımından tercih edilmektedir. Bu test 1970’li yıllarda uygulanan WISC-R zekâ testinin geliştirilmiş versiyonudur.

Daha modern oluşu ve günümüze daha iyi hitap edebilmesi bakımından Wisc-4 Testi farklı kategorilerdeki testlerden bir araya gelmiş modern bir uygulamadır.

Wisc-4 Testi Nedir?

Çocuklar, gelişen ve değişen dünya düzenine en kolay adapte olabilen yaş grubundadır. Bu özellikleri onlara dijital teknolojilere hızla entegre olma kolaylığı sağlamaktadır. Bilgisayar Teknolojileri Çağı’na geçişin ardından çocukların zihinsel algılarında değişimler meydana geldiği bilimsel bir gerçekliktir. Çocukların ve gençlerin sosyal becerileri ve zekâları ölçüleceği zaman en sık kullanılan testlerden biri Wisc-4 Testidir.

Bu test uygulandığında 10 alt testten ve 5 yedek testten oluşan bir ölçme sistemi benimsenir. Uygulanan testlerle ise şu konular değerlendirmeye alınır:

 • Sözel beceriler,
 • Sözel ifade yeteneği,
 • Algıya yönelik akıl yürütme,
 • Organizasyon becerileri,
 • Sosyal bilgi,
 • Kısa süreli işitsel belleğe ait özellikler,
 • Dikkat,
 • Konsantrasyon,
 • Zihinsel işlemleme hızı,
 • Görsel motor becerileri,
 • İnce motor becerileri.

Çocuklar dış dünya ile iletişim halinde olan ve dış dünyaya karşı algıları açık bireylerdir. Bu ilişkinin doğru kavranması çocuğun geleceğine, bu günkü yaşamına yön verilebilmesi açısından önem taşır. Bunun yanı sıra çocuğun sosyal yaşam içinde karşılaşabileceği her tür problem karşısında da dış dünyayla çocuğun bağı doğru analiz edilmelidir.

Wisc-4 Testi bu açıdan beklentileri karşılayabilme özelliğine sahiptir. Bu testle çocukla ilgili merak edilen birçok veriye ulaşılabilmektedir. Wisc-4 Testi ile tespit edilebilen bazı veriler aşağıdaki gibidir:

 • Uyum sorunları,
 • Okul başarısı,
 • Sosyal becerilerin analizi,
 • Çocuğun gelişim sürecinin takibi.

Bu testin en önemli özelliği çocuğun yönelimlerinin neler olduğuna odaklanmasıdır. Test sonucunda çocuğun hangi alanlarda daha üstün yeteneklere sahip olduğu ve hangi alanlardaki becerilerinin geliştirilmesi gerektiği açık ve net bir biçimde tespit edilebilmektedir.

Wisc-4 Zeka Testi Özellikleri

Wisc-4 Zeka Testi 10 test ve 5 yedek testten oluşan zeka ve sosyal becerilerin tespitine yönelik bir ölçüm aracıdır. Bu test açık ve anlaşılır bir veri sunar. Rahat bir ortamda uygulanması gereken test yaklaşık 1-2 saat sürebilir.

Teste başlamadan önce aile ile ön görüşme yapılarak çocuk hakkında bilgi edinilir. Testin talep edilme nedeni de bu görüşmelerde dikkate alınır. Görüşmede elde edilecek bilgilerin ardından da çocuğa test yapılma aşamasına geçilmektedir.

Gerekli görülmesi halinde testin yılda 1 kez yapılması uygun olurken yıl içinde birden fazla defa yapılan testten verimli bir sonuç elde edilmesi mümkün olmamaktadır.