İstanbul Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığı; sağlıklı ve ideal bir iletişim ortamının oluşturulması amacıyla aile bireylerinin tümüne yönelik psikolojik yardım hizmetidir. Aile danışmanlığının farkındalık ve içgörü kazandırma, yeniden yapılandırma ve geliştirme işlevleri vardır. Buradan hareketle, söz konusu danışmanlığa ilişkin bir tanım yapmak gerekirse, Aile Danışmanlığı;

  • Ailenin işlevsel, yapısal ve gelişimsel özellikleri bakımından karşılaştığı psikososyal işlevsellikle alakalı problemlerin çözümüne ilişkin uzmanlık gerektiren hizmetler bütünüdür.

Aile Danışmanlığı Nedir?

Adile danışmanlığı; bu alanda eğitim görmüş profesyoneller (psikolog, psikolojik danışman ve sosyal çalışmaları) marifetiyle verilen, birey merkezli ve grup uygulamaları içeren, destek ve danışmanlık hizmetidir. İstanbul aile danışmanlığı, ilgili ailenin sorunlarını çözmek; ailenin daha işlevsel ve uyum içinde bir beraberlik kazanmasına yönelik etkinlik ve uygulamaları içeren, profesyonel bir müdahaledir. Aile danışmanlığı, aile üyeleri arasında sağlıklı bir iletişim ortamının elde edilmesi gayesiyle aile bireylerine yönelik psikolojik yardım sürecidir. Söz konusu danışmanlığın nihai amacı, ailelerin kendi kendilerine yeterli hale gelmelerini sağlamaktır. Bu yönüyle, aile danışmanlığının toplumsal açıdan da oldukça değerli olduğu şüphe götürmez. Aile danışmanlığında özne “aile” olup, hedef ise ailede bozuk veya problemlere neden olan ilişki biçimlerinin düzeltilmesidir. Dolayısıyla, aile bireylerine daha işlevsel, yeni ve etkili iletişim ve etkileşim metotları kazandırmayı hedefleyen, sosyal bir iyileştirme sürecidir. Ayrıca, aile danışmanlığının, ailelerin yaşadıkları problemlerle ilgili karar verilmesine yardımcı bir işlevi de bulunur.

İstanbul’da Aile Danışmanlığı Hizmeti Nasıl Verilmektedir?

İstanbul aile danışmanlığı, bireylerin içsel dünyası ile çalışmak yerine, ilk olarak bireysel arası ilişkiye odaklanır. Aile danışmanlığında benimsenen bu yaklaşım, tek tek ağaçları görmek yerine ormanın tamamı görmeye benzer. Sorunlu davranışlara aile danışmanlığı ile geniş bir perspektifle yaklaşıldığında, uygulayıcıların problemlerini tespit etmelerine olanak tanıyan özel metotlar bulunur. Aileyi oluşturan bireylerin tamamına doğal bir şekilde aynı mesajın verildiği aile danışmanlığı; tüm aile bireylerinin, karşı karşıya kalınan problemlere karşı beraber çalışarak başa çıkma yeteneği kazanmasına odaklanır. Benimsenen bu yaklaşım, ailede karşılıklı ve etkili iletişim kurulmasına ve üyeler arası açıklığın artmasına yardımcı olur. İstanbul aile danışmanlığı, aile üyelerinin, içinde bulundukları duruma ilişkin farkındalık kazanmalarını sağlar. Aileyi oluşturan bireylerin bu yönde kazandıkları farkındalık ise çözüm için neyin daha fazla yardımcı olabileceğini daha pratik ve kolay bir şekilde bulmalarını sağlar. Aile danışmanlığı hizmetini yürüten aile danışmanları ise;

  • Psikolojik danışma kuramlarını, klinik müdahale tekniklerini ve sistem teorilerini birleştirerek, aile danışmanlığı merkezlerinde çiftlere ve ailelere yönelik yardım sağlayan uzmanlardır.

Bireysel ve grup danışmanlığından farklı olarak, aile danışmanlığında danışan üzerinde durulur. Zira, bireysel ve grupla danışmada bireysel veya kişiler arası değişikliklerin seçimine odaklanılırken, aile danışmanlığında tüm yaşam sisteminin değiştirilmesine odaklanılır. Danışma sürecine birey değil, aile katılım sağlar ve aile üyelerinin birbirleriyle kurdukları etkileşim incelenir.

İstanbul Aile Danışmanlığı Merkezi

İstanbul aile danışmanlığı merkezi; eğitim sahibi profesyoneller tarafından icra edilen, aileye yönelik danışmanlık hizmetinin sunulduğu merkezdir. Aile danışmanlığı merkezinde, aile üyelerinin birbirleri ile yaşadıkları problemler, problem çözme, evlilik, ayrılık ve boşanma esnasında çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel ya da bireyler arası problemlerin çözümü üzerine odaklanılır.

  • Evlilik birliğinin tarafları (eşler) arasındaki problemler,
  • Çocukların bireysel sorunları,
  • Ebeveyn – çocuk ilişkilerine ilişkin uyuşmazlıklar,
  • Aile bireylerinin kişisel ve birbirleriyle olan etkileşimlerinden kaynaklı problemler,
  • Aile ile ailenin yakın sosyal çevresi yaşadığı sorunlar,
  • Ailenin sağlık, ekonomi, beslenme gibi yaşam kalitesini doğrudan etkileyen yaşamsal konulardan kaynaklı problemler, aile danışmanlığı hizmetinin kapsadığı başlıca konulardır.

Aile Danışmanlığında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Önemli! Aile danışmanının psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, hemşirelik ve tıp alanlarından en az biri üzerine lisans eğiti almış ve gerekli şartları karşılamış olması gerekir. Bununla birlikte, en az 450 saat süre ile aile danışmanlığına ilişkin bir eğitim programını başarıyla tamamlamış olması gereklidir. Aile Danışmanlığı Sertifika Programı, ihtisaslaşma gerektiren, multi – disipline bir özellik gösteren, meslek alanında faaliyette bulunmak isteyen birçok kişiye hitap edecek bir içeriğe sahip olan, kapsamlı bir programdır. Aile danışmanı; ancak söz konusu süreci başarı ile tamamlayarak yetkinlik kazanan kişilerce icra edilir. Bu bakımdan, aile danışmanlığı hizmeti almak isteyenlerin, bahse konu hizmeti sunan merkezler bakımından detaylı ve özenli bir değerlendirme yapması, alınacak hizmetin başarılı adına son derece önemlidir.

İstanbul Aile Danışmanlığı Seans Ücretleri

İstanbul aile danışmanlığı seans ücretleri; aile danışmanlığına konu ailenin mevcut durumu, somut vakanın danışmana getireceği iş yükü, aile danışmanlığı hizmetini icra edecek merkezin ve uzmanların deneyimi, başarısı gibi çeşitli faktörlere göre belirlenir. Bu bakımdan, somut vaka hakkında değerlendirme yapılmaksızın, aile danışmanlığı seans ücretleri hakkında net bir bilgi vermek mümkün değildir.