İstanbul Psikolog, İstanbul Psikiyatrist

Psikoloji, birey davranışları üzerinde bilimsel incelemeler ve araştırmalar gerçekleştiren bilim dalıyken, psikolog, bu alanda eğitim görmüş, uzmanlık ve deneyim kazanmış; birey bedeni ve zihni üzerinde çalışmalar yapan, sorunlar ve bozukluklar karşısında yardım sağlayan kişidir. Psikolog, sözcük karşılığı bakımındansa ruh bilimci anlamına gelir. Psikoloji bilimine ait teorilerden ve bilimsel çalışmalardan yararlanarak bireylerin ruhsal ve zihinsel bozukluklarını çözmek amacıyla hizmet veren psikologlar; özel klinik, hastane, kamu kurum ve kuruluşları, adliye, ceza infaz kurumu gibi birçok alanda çalışma olanağına sahiptir. İstanbul psikolog başlığı altında merak konusu hususları açıkladığımız içeriğimizin, ziyaretçilerimizce dikkatle incelenmesini önermekteyiz.

Psikologlar Ne İş Yapar, Ne Tür Hizmetler Verir?

Birey ruhu ve zihni ile ilgilenen psikolog, psikoloji bilimi üzerine lisans eğitimini tamamlamış ruh bilimcidir. Psikolog, edindiği bilgi, birikim ve deneyimi danışanının yararına tahsis eder. Psikolog, oldukça kapsamlı ve hacimli bir çalışma alanına sahip olduğu için, hizmet alanı da çeşitli ve çok sayıdadır. Fakat, psikolog marifetiyle icra edilen başlıca işleri sıralamak gerekirse;

 • Danışanlarının psikolojik değerlendirmelerini gerçekleştirir,
 • Danışanını duygu, düşünce, davranış, dürtü ve güdü bakımdan inceler.
 • Danışanının, şikayetçi olduğu sorunların ve yaşadığı problemlerin üstesinden gelmesini sağlamak amacıyla psikoterapi uygular,
 • Sertifikasını ve eğitim altığı testleri uygular,
 • Gerekli görmesi halinde, danışanını psikiyatri gibi ilgili disiplinlere yönlendirir.

İstanbul’da Psikolog Hizmetini PsikoAkademi Nasıl Vermektedir?

PsikoAkademi; Uzman Psikolog Mevliye Yavuz, Uzman Psikolojik Danışman Mesude Eşgi, Klinik Psikolog  Büşra Kartın, Psikoterapist Hilal Sinanoğlu, Uzman Gelişim Psikoloğu Kevser Kırbaşoğlu, Uzman Diyetisyen Rabia Saraç ile İstanbul’da psikolog yardımına gereksinim duyan bireylere çok yönlü, multi – disipliner ve kapsamlı bir hizmet icra etmektedir. PsikoAkademi’yi ve PsikoAkademi çatısı altında hizmet veren kişileri alternatiflerinden farklı kılan başlıca özellikler şunlardır:

 • Yetkinliğini elde etmek ve en yüksek seviyede tutmaya devam etmek sorumluluğunu taşır.
 • Kendi bireysel ve profesyonel özellikleri ve becerilerini daima geliştirme kaygısı taşır.
 • Mesleki yetkinliğini korumak ve geliştirmek gayesi ile alanı için gerekli yasal eğitiminin yanı sıra; alanındaki bilimsel gelişmeleri ve gerekli eğitimleri takip eder ve edindiği bilgileri deneyimi ile birleştirir.
 • Danışanının en yüksek faydayı elde etmesi adına, danışanı için en ideal süreç planlamasını yapar ve zararlı olabilecek durumlardan kaçınır.
 • Öngörebildiği ve kaçınılmaz olan zararı minimuma indirmek amacıyla gerekli tedbirleri alır, bireyleri bu hususlar önceden bilgilendirir.
 • Yüksek gözlem yeteneğine sahiptir. Bu yeteneğini kullanarak olayları farklı perspektiflerden değerlendirir.
 • Danışanını yargılamaksızın dinler, anlamaya çalışır.
 • Bilgisini psikolojik baskı aracı olarak kullanmaz. Danışanını itirafa veya bilgi vermeye zorlamaz.
 • Danışanını dünya görüşü, cinsel yönelim, dini ve ahlaki inanç gibi hususlarda etkilemez, baskı altına almaz.
 • Hizmet verdiği kişi ve kurumlardan edindiği bilgilerin gizliliğine azami hassasiyet gösterir.
 • Çalışmalarında daima doğruluk, dürüstlük ve tarafsızlık ilkelerini benimser.
 • İnsan haklarına ve onuruna saygı gösterir.
 • Danışanları arasında yaş, kimlik, cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelik, din, mezhep, etkin köken, sosyal ve ekonomik düzey bakımından ayrımcılık yapmaz.

İstanbul’da Psikolog Seans Ücretleri

İstanbul’da psikolog seans ücretleri; psikoloğun yetkinliği, uzmanlığı ve deneyimi, psikolog yardımına konu edilen durum, danışanın özellikleri, talepler ve gereksinimler gibi çeşitli faktörler dikkate alınarak belirlenir. Bu bakımdan, psikolog seans ücretlerine ilişkin net bir bilgi vermek, somut vakanın psikolog tarafından değerlendirilmesiyle mümkündür.

İstanbul’da Uzman Psikolog Mevliye Yavuz

Hemen hemen herkes, yaşamın belirli evrelerinde psikolojik, ruhsal veya davranışsal temelli sorunlarla ve bozukluklarla karşı karşıya kalabilir. Karşılaşılan sorunlar ve bozukluklar, ilgilinin yaşamını doğrudan olumsuz etkiler; ailevi, sosyal ve iş ilişkilerinin zarar görmesine, veriminin ve üretkenliğinin azalmasına, hayat kalitesinin düşmesine neden olabilir. Söz konusu durumlar karşısında ne yapması, nasıl davranması ve çözüm bulmak adına nelere başvurması gerektiği konusunda çaresiz kalan bireyin göstereceği en sağlıklı ve bilinçli davranış, uzman bir psikologdan yardım almaktır. Aksi takdirde, mevcut sorunlar beraberinde çok daha ağır sonuçları olan yeni sorunlara zemin hazırlar. İstanbul’da uzman psikolog yardımı gerektiren başlıca durumları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Anksiyete söz konusuysa,
 • Stres ve gerginlik kontrolü sağlanamıyorsa,
 • Hoş görülebilecek bir olay veya durum karşısında dahi öfke gösteriliyorsa,
 • Nedeni olmaksızın ağlama nöbetleri yaşanıyorsa,
 • Stabil bir ruh hali yerine, zıt duyguların yoğun olarak yaşandığı çalkantılı bir ruh hali söz konusuysa,
 • Aile, iş, ilişkiler veya sosyal çevre bakımından radikal bir değişim gerçekleşmiş ve bu değişimin getirdiği yeni yaşam koşullarına adapte olmada güçlük çekiliyorsa,
 • Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen fobiler söz konusuysa,

uzman bir psikoloğa başvurmak ve yardım talebinde bulunmak, en doğru yaklaşım olacaktır. Zira, mesleki bakımdan yetkin ve deneyim sahibi bir psikolog, şikayetlerin, danışanının kişilik özelliklerini ve yaşamsal koşullarını dikkate alarak gidermek adına en doğru yol haritasını belirler. Uzman Psikolog Mevliye Yavuz sizlere bu konu da yardımcı olacaktır. Hemen sitemiz de bulunan iletişim kanallarından randevu alabilirsiniz.