Kayaşehir Psikolog

Kayaşehir psikolog; psikolojik danışmanlık, psikoterapi, aile ve çift terapisi, evlilik terapisi, ebeveyn danışmanlık, cinsel terapi, çocuk terapisi, boşanma danışmanlığı başta olmak üzere, sağaltımı amacıyla psikolojik destek almayı gerektiren sorunlar, uyumsuzluklar ve problemlerde psikolojik destek verir. Kayaşehir psikolog, danışanlarının duygu ve düşüncelerin daha sağlıklı temeller üzerinde şekillendirmesi, ruhsal sorunlarının sağaltımı ve üretken – nitelikli bir yaşama sahip olunmasını hedef alır.

Psikolog yardımı almak, psikoterapiye veya danışmanlığa başvurmak, toplumca benimsenmiş yaygın ve fakat yanlış kanaatlerden ötürü olumsuz bir refleksle karşılanır. Fakat, psikolog yardımı gerektiren durumlarda psikoloğa başvurmak bilinçli bireylerin göstermesi gereken en doğru yaklaşımdır. Zira, hayatı yaşanılabilir olmaktan çıkaran birçok sorunun, problemin ve uyumsuzluğun temelinde psikoloji ile doğrudan ilintili faktörler yatar.

Kayaşehir psikolog gereksinimine eksiksiz yanıt veren merkezimiz; psikolojinin inceleme alanına giren bilumum sorun ve uyumsuzluklarda danışmanlık, psikoterapi vs. sağaltım yöntemlerini kişiye özgü planlamayla icra eder. Daha sağlıklı, güzel ve refah bir yaşamın var olduğu motivasyonunu kazandırarak mevcut sorunların öncelikle kontrol altına alınması, giderilmesi ve gelecekte karşılaşılması muhtemel problemlere karşı güçlü bir kişilik oluşturulması amacıyla hizmet verir.

Kayaşehir Psikolog Hangi Alanlarda Hizmet Verir?

Kayaşehir psikolog, en geniş tanımıyla psikolojinin inceleme alanına giren konularda, bireylerin sağaltımı amacıyla hizmet verir. Bireyler üretken, başarılı ve işlevsel bir yaşam için kişisel tercihi ile psikolog yardımı alabileceği gibi; içeriğimizin sonunda sıralanan ve psikolojik destek almanın kişisel tercihten çok bir gereklilik hali aldığı durumlarda Kayaşehir psikolog ve psikoterapiye başvurabilir.

Duygu ve düşünceleri menfi yönde etkileyen, işlevselliğine zarar veren ve bireyin hayat kalitesince çok ciddi düşüşe neden olan sorunlarda vakit kaybetmeden psikolojik destek almak, mevcut sorunların kalıcı bir hal almaması ve gelecekte daha güç sorunları beraberinde getirmemesi adına son derece önemlidir.

Kayaşehir Psikolojik Destek

Psikolojik destek, Kayaşehir psikolog ve danışanının beraber gerçekleştirdiği etkili ve başarılı bir iyileştirme sürecini ifade eder. Duygusal güçlükleri kontrol altına almak ve baş etmek, psikolojik sorunların kalıcı olarak giderilmesini sağlamak amacıyla başvurulan psikoterapi sayesinde mevcut sorunlar sağaltılır ve gelecekte karşılaşılabilecek problemlere karşı hazırlıklı, bilinçli ve güçlü bir kişilik kazanılır. Yaşam kalitesinin düşmesine ve üretkenliğin azalmasına neden olan bilumum gelişmede psikolojik destek almak en doğru yaklaşım olacaktır.

Hangi Durumlarda Psikolog Desteğine Başvurulmalıdır?

Kayaşehir psikolog desteği almak için mutlaka şu ya da bu durumun söz konusu olması gerekmez. Zira, duygu ve düşüncelerde gözle görülür ve çok ciddi sorunlar olmasa dahi daha nitelikli, üretken ve verimli bir yaşamın kapısını aralamak amacıyla da psikoloğa başvurulabilir. Bu yaklaşım son derece faydalıdır. Hayatın muhtelif sorunlarına, gelecekte karşılaşılması olası problemlerine karşı hazırlıklı ve bilinçli olmayı sağlar. Ancak, yine de psikolojik destek alınması tavsiye olunan başlıca durumları sıralamak gerekirse;

 • Anne ve baba adayları için bebek psikoloji ve sürecin sağlıklı yönetimi
 • Evlilik – boşanma – evlat edinme gibi aile kurumuna ve evlilik birliğine ilişkin konular
 • Okul seçimi, kariyer planlaması, sektör değişikliği gibi iş hayatına dair konular
 • Flört, ilk buluşma, ilişki süreci ve ayrılık gibi karşı cinsle kurulan duygusal bağla ilintili konular
 • Akademik ve profesyonel yaşam desteği
 • Travma desteği (afet, kaza, savaş, cinsel – fiziksel – duygusal saldırı, terör, istismar, mobbing vs.)
 • Bebeklik ve çocukluk dönemi problemleri (alt ıslatma, iki yaş sendromu, tuvalet eğitimi, kardeş kıskançlığı, akranlarla kurulan ilişkilerde uyumsuzluk vs.)
 • Hayat kalitesini hedef alan sorunlar (üretkenlik, verim ve performans kaygısı, sosyal fobi, panik atak ve anksiyete, obsesif kompulsif bozukluk vs.)
 • Ergenlik dönemi kaynaklı sorunlar
 • Yetişkinlik, olgunluk ve yaşlılık dönemi problemleri
 • Özel bakım gerektiren bireyler ve yakınları
 • Cinsel kimlik, eğilim ve sosyal baskı
 • Cinsellik temelli sorunlar (vajinismus, erken boşalma, cinsel birliktelik kuramama vs.)
 • Dikkat dağınıklığı, konsantrasyon eksikliği, hiperaktivite, öğrenme güçlüğü
 • Yeme ve konuşma bozuklukları, ağız – çene – dil koordinasyonu uyumsuzlukları
 • İhmal ve istismar
 • Adli vakalara ilişkin süreçler
 • Stres, kaygı ve fobi,
 • Depresyon, melankoli, bunalım ve intihar düşünceleri
 • Davranış bozuklukları
 • Madde bağımlılığı (sigara, alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde)
 • Oyun bağımlılığı
 • Temelini güvensizliğin oluşturduğu bağlanma sorunları