Kemerburgaz Psikolog

Psikolog, birey zihnini ve zihnin işlevsel özelliklerini, duygu – düşünce ve davranış dünyasındaki etkilerini inceler. Psikoloji bilimi üzerine ihtisas ve yetkinlik sahibi olan Kemerburgaz psikolog; bireylerin nasıl düşündüğünü, neler hissettiğini ve nasıl davrandığını bilimsel bir perspektifle inceler. Psikolojik bilgisini, birikimini ve deneyimini kullanarak danışanlarının şikayetçi olduğu sorunların giderilmesi amacıyla, ihtiyaca yönelik hizmet verir.

Zihinsel, ruhsal, duygusal veya bilişsel süreçlerde herhangi bir sorun yaşadığımızda, fiziksel problemlerimize karşı hassas yaklaşımdan uzak, ihmalkar bir davranış gösteririz. Toplumdaki öğretiler, sosyal çevre düşünceleri vs. faktörler, bizleri, mevcut sorun hakkında psikolog yardımına başvurmaktan alıkoyar. Zira psikolog desteği almakla akli ya da ruhi yönden ciddi sorunlar yaşamak bir tutulur. Toplumdaki bu görüş her ne kadar zayıflamış olsa da psikoloğa başvurmak önündeki en büyük engellerden biridir.

Psikolog yardımı talep etmek için mutlaka ciddi bir sorun yaşamak gerekmez; kişi, daha mutlu, huzurlu, öz güvenli, kendi ile barışık bir yaşama sahip olmak, iş yaşamında üretkenliğini ve verimini artırmak, aile ilişkilerinde daha sağlıklı etkileşim kurmak amacıyla da pekala psikolog yardımına başvurabilir. Bu yaklaşım, oldukça bilinçli olmanın sonucudur. Nitekim, herhangi bir sorunla karşı karşıya kalındığında uzman desteği almak, bilinçli bir birey davranışıdır.

Kemerburgaz Psikolog Hangi Konularda Hizmet Verir?

Psikologların meslek sınırları oldukça geniş olduğu için, icra ettikleri iş ve hizmetler oldukça fazla ve çeşitlidir. Belirttiğimiz üzere, psikolog desteğine başvurmak için mutlaka ağır ve ciddi bir sorunla karşı karşıya olmak şart değildir; aile – sosyal – iş – okul ilişkilerinde verimli, üretken ve başarılı bir birey olmak için de elbette psikolog desteğinden yararlanılabilir. Kemerburgaz psikolog tarafından icra edilen başlıca iş ve hizmetler şunlardır:

 • Depresyon,
 • Anksiyete,
 • Kaygı bozukluğu,
 • Fobi,
 • Davranış bozukluğu,
 • Engelliliğe ve kronik hastalığa adaptasyon,
 • Ölümcül hastalıklara ve yaşam sonu bakıma ilişkin psikolojik rehberlik,
 • Öğrenme, hafıza, problem çözme ve entelektüel yetenek gibi bilişsel işlevler,
 • Gelişimsel ve davranışsal yeteneklerde yaşanan sorunlar,
 • Uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı,
 • Yaşam tarzı yönetimi,
 • Karar verme mekanizması,
 • İş yeri psikolojisi (motivasyon, üretkenlik, verim, liderlik, pazarlama)
 • Evlilik ve aile ilişkileri,
 • İş – aile – yakın sosyal çevre ilişkileri.

Psikolog İle Ne Zaman Görüşmeliyiz?

Psikolog yardımına başvurmak için mutlaka şu haller gözlenmeli gibi bir açıklamaya yapmak mümkün olmadığı gibi doğru da değildir. Zira psikologların görev alanına giren konular oldukça çeşitli ve sayıca fazladır. Söz gelimi, bir yakınını kaybeden kişi, bu ölüm sebebiyle duyduğu keder sebebiyle psikolog desteği alırken, bir başkası ise aile içi sorunlarına çözüm bulmak amacıyla psikolog desteği talep eder. Dolayısıyla, psikolog ile ne zaman görüşmeliyiz? sorusuna mutlak bir yanıt vermek yanıltıcı olacaktır.

Bir psikologla görüşmek için hayatınızda çok ciddi sonuçlar olan radikal değişiklerin veya ölüm, doğal afet, tecavüz, savaş vs. ağır travmatik olayların yaşanmasına gerek yoktur. Söz konusu durumlarda mutlaka uzman yardımı alınması ve psikolog desteğine başvurulması gerektir; ancak, bunlar olmadan da pekala psikolog yardımı alınabilir. Söz gelişi, akademik hayatta daha başarılı olmak, iş hayatında üretken biri olmak, daha iyi bir ebeveyn olmak veya sosyal ilişkilerini nitelikli kılmak adına da psikolog ile görüşülebilir.

Uzman psikolog Mevliye Yavuz’un, danışanlarının istifadesine tahsis ettiği bilgi, birikim ve deneyimden yararlanmak, alanında ihtisas ve yetkinlik sahibi bir psikologdan destek almak için web sitemizde yer alan iletişim araçlarını kullanabilir, tarafımızla iletişim kurabilirsiniz.