Küçükçekmece Psikolog

Psikolog (ruh bilimci); bir bireyin ya da bir grup insanın davranışlarını veya hareket etme biçimlerini inceler; öğrendiği bilgi ve beceriler ile sebepleri açıklayıp çözüm üretmeye çalışır. Bireyler, nasıl ki beslenme ve barınma gibi fizyolojik açıdan birtakım ihtiyaçlara sahipse, aynı şekilde ruhsal yönden de belirli gereksinimlere sahiptir. Söz konusu ruhsal gereksinimlerin karşılanması amacıyla hizmet veren meslek mensubuna ise psikolog adı verilir.

Küçükçekmece psikolog; yalnızca ciddi ve ağır ruhsal sorunlara yönelik psikolojik destek sağlamaz; bunula birlikte, yaşamın doğal seyri içinde karşı karşıya kalınan stres, kaygı, aile ilişkileri problemleri, iş hayatında verimsizlik, üretkenlikten ve düzenden uzak bir yaşam, sosyal çevre ile etkileşim kuramama gibi durumlar karşısında da psikolojik destek sağlar. O halde, psikolojik destek alınması gereken durumları daha yakın bir perspektifle inceleyelim.

Ne Zaman ve Hangi Durumlarda Psikolojik Destek Alınmalıdır?

Psikolojik destek almak için spesifik bir sorunla karşı karşıya kalmak veya belirli bir yaşa gelmek gerekmez. Örneğin duygu, düşünce ve bunların etkilediği davranışlar üzerine konuşmak için de pekala Küçükçekmece psikolog yardımına başvurulabilir. Fakat, kişinin yaşadığı sorunlar öyle bir boyuta ulaşır ki, her alanda kendisini rahatsız eder ve yaşamını sağlıklı bir biçimde devam ettirmesine engel olur. Bu gibi durumlarda ise psikolojik destek almak kaçınılmazdır.

Depresyon, fobiler, kaygı, stres, anksiyete, dikkat eksikliği, travma, evlilik birliğinden kaynaklı problemler, boşanmaya bağlı sorunlar vb. durumalar karşısında psikolog yardımı talep etmek, doğru ve sağlıklı olan yaklaşımdır. Aşağıda, uygulamada psikolojik destek için sıklıkla başvurulan sorunlar sıralanmıştır. Bunlara geçmeden önce özellikle belirtmekte fayda var ki, psikolojik yardım sürecinden beklenen faydanın elde edilmesi için yardım alan kişinin gönüllü olması son derece önemlidir.

 • Gebelik sürecinde anne ve baba adaylarının karşı karşıya kaldığı sorunlar,
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması veya boşanma karşısında yaşanan problemler,
 • Okul seçme, kariyer belirleme ve iş değiştirme süreçlerine ilişkin danışmanlık,
 • Aileye özgü sorunlar,
 • Sosyal çevre ile iletişim ve etkileşim kurmakta zorluk,
 • Afet, terör, kaza, savaş vb. travmatik olgulara yönelik psikolojik yardım,
 • Akademik ve profesyonel kariyere yönelik danışmanlık,
 • İş yaşamında verim ve üretkenlik sorunları,
 • Alt ıslatma, iki yaş sendromu, tuvalet eğitimi, kardeş kıskançlığı gibi çocukluk dönemine özgü problemler,
 • Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, işlevselliğin azalmasına neden olan sorunlar,
 • Panik atak,
 • Performans kaygısı,
 • Obsesif kompulsif bozukluk,
 • Sosyal fobi,
 • Akran zorbalığı,
 • Özel bakım gerektiren birey yakınları,
 • Ergenlik dönemine özgü problemler,
 • Yaşlılık psikolojisi,
 • Cinsel kimlik,
 • Cinsel problemler,
 • Dikkat dağınıklığı,
 • Öğrenme güçlüğü,
 • İstismar ve ihmal,
 • Uygu ve yeme bozuklukları,
 • Kaygılar ve fobiler,
 • Bunalım, depresyon, intihar düşünceleri,
 • Alkol veya madde bağımlılığı,
 • Kimlik bunalımı ve varoluşsal sorunlar.