Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

“Doğru”, “Yanlış” ve “Bilmiyorum” şeklinde cevaplandırılan 566 maddeden oluşan bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan bir testtir. Temel amaç testin kliniklerde kullanılması olmakla beraber, MMPI testi çok sayıda şirket tarafından kilit pozisyonlar için aday alırken kullanılmaktadır.

Testin klinik değerlendirmeye yönelik Hipokondriazis, Depresyon, Histeri, Psikopatik Sapma, Maskulinite-Feminite, Paranoya, Psikasteni, Şizofreni, Hipomani ve Sosyal İçedönüklük olmak üzere 10 alt testi ve L, F, K olarak adlandırılan 3 geçerlik alt testi vardır.

MMPI test platformu tüm bu ölçekler için ham puan ve T puanını hesaplar, T puanını baz alarak profil çizimi yapar ve rapor hazırlar. Rapora esas olan yanıtlar danışan tarafından herhangi bir mobil cihaz veya bilgisayar ile girilir.

MMPI Test Platformu

Etkileşimli Test
Anında Grafik
Anında Analiz Ve Raporlama
Responsive Tasarım
Mobil Cihazlarda Kullanım

MMPI testinin manuel değerlendirmesi oldukça uzun zaman almaktadır. MMPI test platformu uzmana zaman kazandırmak amacı ile tasarlanmıştır. MMPI test platformu üyelik sistemi ile çalışmaktadır.

Üye olan uzman MMPI testini uygulamak istediği danışana ait isim veya kod, yaş, cinsiyet, eğitim ve başvuru şekli bilgilerini girerek bir kayıt oluşturur. Uygulama bu bilgilerle danışanın test için kullanabileceği ve her danışan için farklı bir URL bağlantısı ve giriş kodu üretir. Danışan bu bilgilerle testi herhangi bir mobil cihazdan veya bilgisayardan online olarak tamamlar.

Tamamlanmış testlerin bilgisi üye uzmanın ekranında görüntülenir. testin değerlendirilmesine baz olan ham puan ve T puan hesaplamaları otomatik olarak yapılır. Profil çizimi ve uzmana kolaylık sağlayacak bir rapor prototipi hazırlanır.

Buradan teste ulaşabilirsiniz.

Test İsteği Gönder