Ziya Gökalp Psikolog

İnsan davranışları ve zihinsel süreçlerin incelenmesi gerekli olduğunda psikologların çalışma alanından bahsedilmiş olur. Psikologlar insan davranışlarını analiz ederken yalnızca zihinsel süreçlere odaklanmaz. Aynı zamanda duygu dünyasına yönelik de analizler yaparlar.

Kişinin zaman zaman desteğe ihtiyacı olur. Bu destek genellikle sosyal çevreden, aile, eş, dost ve akrabalardan iletişim yolu ile temin edilir. Her birey bir psikologdan danışmanlık alabilir. Bir insanın yaşamı boyunca profesyonel anlamda destek alması onun sağlıksız bir birey olduğu anlamına gelmez.

Bilakis her sağlıklı kişi profesyonel anlamda destek aldığında yaşam kalitesini yükseltebileceği gibi olay ve durumlar karşısında ne yapacağına da daha rahat karar verebilir. İnsanın günlük yaşamında, sosyal hayatında ya da çalışma ortamında problemlerle karşılaşması kaçınılmazdır.

İletişimin olduğu her ortam uyuşmazlıklar ve problemler yaşamaya zemin yaratabilir. Kişinin yaşamın olağan akışı içinde karşılaşabileceği her tür problemde sağlıklı kararlar alabilmesi ve hayatının kontrolünü elinde tutması sağlıklı bir ruh hali ile mümkündür.

Doğumla başlayan yaşama dahil olma süreci bebeklik, çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık gibi bir dizi gelişim süreci içinde yaşanır. İnsan yaşamı boyunca öğrenmeye ve gelişmeye devam eden bir canlıdır.

Psikolog Ne İş Yapar?

Psikolog olarak adlandırılan meslek mensupları yaşama dair karşılaşılabilme ihtimali olan her tür problemde çözüm üreten, kişiyi bilgilendirirken sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olan meslek mensuplarıdır.

Bir grubun veya bireyin davranışlarını inceleyen, insan davranışlarının nedenlerini tetkik edebilen psikologlar bu davranışların altta yatan sebepleri üzerine de fikir yürütebilir. Devlet kurum ve kuruluşlarında çalışabileceği gibi bir psikolog özel sektörde de görev yapabilir. Bunun yanı sıra bağımsız olarak çalışan psikologlardan da destek alınabilmesi mümkün olur.

Psikologlar danışanları için terapi, tedavi ve diğer yardımcı yaklaşımları kullanmak sureti ile zihinsel sağlığın korunması için çaba sarf eder. Psikolojik testler ve değerlendirmeler yapmak, psikolojik sorunlara sahip olan bireyleri doğru yönlendirmek, psikolojik araştırmalarda bulunmak, psikolojik danışmanlık hizmeti vermek, eğitim vermek gibi çok sayıda vazife psikologların çalışması kapsamında değerlendirilebilir.

Psikologların çalışma alanı insan davranışları olurken zihinsel süreçlerin yanı sıra duygusal durumlara yönelik çalışmalar yapılacağı zaman da psikologlardan destek alınır.