Avcılar Aile Danışmanlığı

Avcılar aile danışmanlığı, aile bireyleri arasındaki iletişim ve etkileşim düzenini ve ilişkileri değiştirerek, ailede probleme, soruna ve/veya uyuşmazlığa sebep olan davranışların giderilmesini sağlar. Aile danışmanlığının inceleme alanına giren birçok alan bulunmakla birlikte, temelde; aile merkezli sorunlar, evlilik danışmanlığı, evlilik öncesi nişanlılık ilişkileri, eş seçme, evlenme, evlilikte karı – koca ilişkileri gibi konuları inceler.

Aile danışmanlığı, terapist ile beraber anne, baba, çocuklar ve varsa ailedeki diğer bireylerin de katılım sağladığı, grupça gerçekleştirilen bir psikoterapi yaklaşımıdır. Toplumsal değişmeler, evlilikte sorunların artması, yardım isteyen birey sayısının artması ve ekonomik sorunlar, aile danışmanlığına gereksinim duyulmasına neden olan başlıca faktörlerdir.

Aile Danışmanlığının Amacı Nedir?

Aile danışmanlığı, toplumun özel ve temel bir çekirdeği olan ailenin işlevini ve aileyi oluşturan her bir bireyin ruhsal sağlıklarını düzenlemek ve duygusal – davranışsal bozukluklarını iyileştirmek ve nihayetinde aile sisteminin işlerliğini sağlamak amacıyla yürütülür. Özellikle vurgulamakta fayda var ki, aile danışmanlığı, bu alanda eğitim almış uzmanlar marifetiyle icra edilir.

Avcılar Aile Danışmanlığı Ne İşe Yarar, Faydaları Nelerdir?

Aile danışmanlığı, hukuk düzeninin öngördüğü çerçevede, uzmanlar marifetiyle icra edilen hizmettir. Aileye ve aile bireylerine yönelik bir hizmet olan aile danışmanlığı, bireysel ve/veya ailesel sorunların giderilmesini konu alır. Etkili ve başarılı bir psikoterapi süreci olan Avcılar aile danışmanlığının aile açısından pek çok faydası bulunmakla birlikte, başlıca faydaları şunlardır:

  • Ailedeki bireyler arası ilişkilerin temelindeki çatışmaların ve kaygıların tespiti, giderilmesi ve iyileştirilmesi,
  • Ailede üyelerinin birbirlerine karşı anlayış ve hoşgörü çerçevesinde yaklaşması,
  • Duygusal gereksinimlerin karşılanması için aile bireylerinin birbirleriyle ilişki ve iş birliği kurmasının sağlanması,
  • Ailedeki iç ve dış krizlere karşı, ailenin dayanıklılığının ve aile bireylerinin iş birliğinin artırılması,
  • Ailedeki, farklı kuşaklar arasındaki rol çatışmalarının giderilmesi, uygun rol, davranış ve becerilerinin kazandırılması ve ilişkilerinin artırılması,
  • Aile sisteminde sorumluluk, özgürlük ve toplumsal değerler arasında bir denge kurulması.

Avcılar Aile Danışmanı

Avcılar aile danışmanı, ailede ve aile bireylerinde söz konusu olan sorunlara karşı bütüncül bir yaklaşımla eğilerek, aile içi roller ve kurallar çerçevesinde ailenin problem çözme yetisi kazanmasını amaçlar. Aile danışmanı, aile danışmanlığı süresi zarfında çeşitli testlere ve psikoterapi yaklaşımlarına başvurur.

Aile danışmanlığı ve aile danışmanı özelinde dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus, aile danışmanlığı için başvurulacak adresin/kişinin, bu alanda uzmanlık, yetkinlik ve deneyim sahibi olmasıdır. Aksi takdirde, aile danışmanlığından beklenen faydanın elde edilmesi maalesef mümkün olmayacaktır. Zira, aile danışmanlığı, özel bir eğitimle kazanılmış “yetkinlik” gerektirir.