Fatih Aile Danışmanlığı

By |Ekim 2nd, 2023|Categories: Anne, Baba ve Çocuk|

Aile danışmanlığı ilişkilerinde zorluklarla karşılaşan bireyler, çiftler ve aileler için verilen bir danışmanlıktır. Fatih aile danışmanlığı ilişkide çatışmaya neden olan sorunları anlamak, çatışmayı çözmek için sorunlar üzerinde çalışmak, ilişki içi iletişimin güçlendirilmesi ve aile veya evlilik stresi/çatışmaları ile ilgili duyguları anlamaya çalışmak gibi konularda çiftlere veya aile üyelerine yardımcı olabilir. Aile Danışmanlığı Ne Anlama Geliyor? Aile danışmanlığı yakın ilişki içindeki insanların istekleri doğrultusunda iş birliği ile birbirlerine yardım etmeleri sürecine dayanan bir danışmanlıktır. Aile danışmanları aile üyelerinin, çiftlerin ve birbirini önemseyen diğer kişilerin düşünce ve duygularını keşfederek ifade etmelerine yardımcı olur. Birbirlerinin deneyimlerini ve görüşlerini anlamaları, güçlü yanlarını geliştirmeleri ve

Avcılar Aile Danışmanlığı

By |Mayıs 18th, 2023|Categories: Anne, Baba ve Çocuk|

Avcılar aile danışmanlığı, aile bireyleri arasındaki iletişim ve etkileşim düzenini ve ilişkileri değiştirerek, ailede probleme, soruna ve/veya uyuşmazlığa sebep olan davranışların giderilmesini sağlar. Aile danışmanlığının inceleme alanına giren birçok alan bulunmakla birlikte, temelde; aile merkezli sorunlar, evlilik danışmanlığı, evlilik öncesi nişanlılık ilişkileri, eş seçme, evlenme, evlilikte karı – koca ilişkileri gibi konuları inceler. Aile danışmanlığı, terapist ile beraber anne, baba, çocuklar ve varsa ailedeki diğer bireylerin de katılım sağladığı, grupça gerçekleştirilen bir psikoterapi yaklaşımıdır. Toplumsal değişmeler, evlilikte sorunların artması, yardım isteyen birey sayısının artması ve ekonomik sorunlar, aile danışmanlığına gereksinim duyulmasına neden olan başlıca faktörlerdir. Aile Danışmanlığının Amacı Nedir? Aile

Kemerburgaz Aile Danışmanı

By |Şubat 24th, 2023|Categories: Anne, Baba ve Çocuk|

Aile, toplumu oluşturan ve her kültürde mevcut olan sosyal bir kurumdur. Sağlıklı bir aile, bulunduğu toplumun sağlığı, huzuru ve refahı açısından önemlidir. Aile üyelerinin bireysel veya birbirleriyle yaşadıkları sorunlar, güçlükler veya bozukluklar ivedilikli giderilmediği takdirde, aile ilişkilerinin zayıflamasına ve ne yazık ki kopma aşamasına gelmesine zemin hazırlar. Bu itibarla, aile kurumunun sağlığı son derece önemlidir. Sağlıklı ailelerin ortak özellikleri şu şekilde sıralanabilir: Duygular ve düşünceler açıkça paylaşılır ve muhataplarca samimiyetle dinlenir, anlaşılır. Bireysel farklılıklar hoşgörüyle karşılanır. İlgi ve sevgi duygusu şeffaf bir biçimde iletilir. İş birliği hakimdir. Mizah duygusu vardır. Çatışmaya girmeden problemlere çözüm bulunur. Karşılıklı takdir duygusu vardır. Aile

Başakşehir Aile Danışmanlığı

By |Ekim 17th, 2022|Categories: Anne, Baba ve Çocuk, Evlilik ve İlişkiler|

Başakşehir aile danışmanlığı, ailede ve evlilik birliğinde yaşanabilecek zihinsel veya duygusal sorunlarda eşlere ve aile bireylerine yönelik danışmanlık hizmetidir. Başakşehir aile danışmanlığı kapsamında koşulsuz memnuniyet odaklı hizmet veren Psikokademi Psikolojik Danışmanlık hizmetleri, toplumun en küçük ve temel çekirdeği olan ailede meydana gelen anlaşmazlıkların, uyuşmazlıkların ve duygusal sorunların kalıcı olarak aşılması, ailenin ve evlilik birliğinin daha sağlam temeller üzerinde ilerlemesi adına danışmanlık sağlar. Aile Danışmanı Kimdir, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir? Başakşehir Aile danışmanı, aile bireylerinin tamamıyla bir araya gelerek aile yaşamına olumsuz yönde etki eden konuları tartışmak, incelemek ve değerlendirmek suretiyle aile için en doğru yol haritasını belirleyen, danışmanlığı neticesinde aile

Çocuk Gelişimi Akademisi

By |Eylül 5th, 2020|Categories: Anne, Baba ve Çocuk, Çocuk Psikolojisi, Eğitim ve Etkinlik|

Çocuk Gelişimi; hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun tüm gelişimlerini destekleyen, plan yapan, uygulayan, insan ilişkileri ve empatiye önem veren, çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi sahibi olan, özel eğitime muhtaç çocukların gelişimlerine ve uyumlarına yardımcı olan; drama, basit beden eğitimi hareketleri, müzik çalışmaları, sanat ve ana dili etkinlikleri yapan, çocukları tanıma tekniklerini uygulayan bir alandır. EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR? Anne adayları,  bakıcı, oyun ablası adayları, anaokulu, kreş ya da çocuk bakım evlerinde öğretici veya öğretici yardımcısı olarak çalışan veya bu alana ilgi duyup kariyer hedefleyen herkes katılabilir.   EĞİTİM

Go to Top