Başakşehir Aile Danışmanlığı

Başakşehir aile danışmanlığı, ailede ve evlilik birliğinde yaşanabilecek zihinsel veya duygusal sorunlarda eşlere ve aile bireylerine yönelik danışmanlık hizmetidir. Başakşehir aile danışmanlığı kapsamında koşulsuz memnuniyet odaklı hizmet veren Psikokademi Psikolojik Danışmanlık hizmetleri, toplumun en küçük ve temel çekirdeği olan ailede meydana gelen anlaşmazlıkların, uyuşmazlıkların ve duygusal sorunların kalıcı olarak aşılması, ailenin ve evlilik birliğinin daha sağlam temeller üzerinde ilerlemesi adına danışmanlık sağlar.

Aile Danışmanı Kimdir, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Başakşehir Aile danışmanı, aile bireylerinin tamamıyla bir araya gelerek aile yaşamına olumsuz yönde etki eden konuları tartışmak, incelemek ve değerlendirmek suretiyle aile için en doğru yol haritasını belirleyen, danışmanlığı neticesinde aile saadetinin ve huzurunun teminini sağlayan uzmandır. Aile danışmanının en temel görev ve sorumlulukları;

 • Aile bireyleriyle iletişim sağlayarak terapi seanslarında incelenecek, tartışılacak, ele alınacak konuları tespit eder,
 • Aile bireylerine ilişkin bilgi edinmek amacıyla test, görüşme ve gözlem yollarını kullanmak,
 • Aile ve ev yönetimi, ailenin finansal yönetimi, boşanma – ayrılık süreci ve çocuk yetiştirme gibi hususlarda bilgi vermek,
 • Danışanlarını, ilaç tedavisi, psikiyatri ve adli yardım desteği gerektiren durumlara ilişkin bilgilendirmek ve ilgili uzmana yönlendirmek,
 • Aile üyelerini, problemlere yapıcı bir şekilde yaklaşmak için, stratejiler ve beceriler geliştirmeye teşvik etmek,
 • Madde bağımlılığını konu alan programlara iştirak etmek ve ilgililere ve ilgililerin ailelerine yönelik danışmanlık, terapi ve tedavi hizmetleri sunmak.

Aile Danışmanlığının Amacı ve Faydaları Nelerdir?

Başakşehir Aile danışmanlığı, aileye mensup bireylerin bir araya gelerek müşterek sorunlarını aile danışmanı gözetiminde çözmeye çalışmaları üzerine temellenen danışmanlık faaliyetidir. Aile, soyut bir kavram olmakla birlikte kendi başına canlı, bütüncül ve toplumu oluşturan çekirdek kurumdur. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir aile kurumunda yetişen, bu ortamda büyüyen bir birey, yaşadığı toplumun dinamikleri son derece zorlu olsa dahi yaşamını kolaylıkla idame edebilir ve çevresine adaptasyon sağlar.

Aile, tıpkı diğer canlılarda olduğu gibi kendine ait organlara, duyulara ve ruha sahiptir. Ailenin bu işlevsellikleri arasında sağlıklı bir bütünlük kurmak, aile saadeti ve aile kurumu açısından oldukça önemlidir. Ne var ki, ailenin işlevsellikleri arasındaki bütünlüğü kurmak, günümüz sosyal dinamikleri göz önüne alındığında hayli güçtür. Aile danışmanlığı bu noktada devreye girerek ailenin kendi güç kaynaklarını geliştirmesi ve işlevselliğini sağlamasında yardımcı olur.

Başakşehir Aile danışmanlığı sayesinde; ailenin gerçekçi hedefler edinmesi, aile bireyleri arasındaki empati düzeyinin yükselmesi ve iletişimlerinde açıklık – şeffaflık yaklaşımı benimsemeleri, yaşanan sorunlarda çözüm stratejisi geliştirme becerisi kazanmaları sağlanır. Aile içinde çok çeşitli sebeplerden dolayı sorunlar yaşanabilir. Yaşanan sorunların kalıcı etkiler bırakmaması, telafisi güç sorunları beraberinde getirmemesi adına aile danışmanlığı hizmetine başvurmak en doğru yaklaşımdır.

Aile kurumundaki sorunlar; aile üyeleri arasında yaşanan problemlerden kaynaklı olabileceği gibi, ailenin tamamı üzerinde derin etkiler bırakan ölüm, ayrılık, terk, kronik hastalık gibi olaylara varıncaya değin, birçok farklı hadiseden ortaya çıkabilir. Aile danışmanı, söz konusu problemlerde aile bireylerine destek verir. Aile danışmanı; aile üyelerinin yaşadığı problemlerin çözümünü ile birlikte, aile mensupları birbirlerine karşı empati kurmalarını ve daha iyi anlamalarını sağlar.

Başakşehir Aile Danışmanlığının Kapsamı

Başakşehir Aile danışmanlığı hizmetinin kapsamı;

 • Ailede öğrenme – öğretme sorunları,
 • Aileye yönelik psikolojik danışmanlık,
 • Ailede ihmal, istismar ve travmadan kaynaklı problemler,
 • Özel eğitim gerektiren çocuğu bulunan aileler,
 • Gelişim psikolojisi,
 • Psikopatoloji,
 • Aile ekonomisi ve yönetimi,
 • Davranış bozuklukları,
 • Aile içi ve kişiler arası iletişim.

Aile Danışmanlığının Önemi

Aile kurumunda farklı nedenlerden dolayı yaşanan problemler veya aile mensuplarının yaşadığı sorunlar, kişilerde olumsuz psikolojik etkilere neden olabilir. Aile üyelerinin olumsuz psikolojisi, huzursuz ruh hali, aile mensuplarının birbirleriyle iletişiminde zayıflamaya, iletişim kanallarının tıkanmasına ve biriken problemler artmasıyla birlikte kopmalar, şiddet, terk ve aldatma gibi sonuçların vücut bulmasına neden olabilir.

Aile danışmanlığı hizmeti sayesinde, ifade edilen sorunların ve iletişim problemlerinin çözümlenmesi adına onarıcı, yapıcı, birleştirici ve bütünleştirici özellikte etkileşimler gerçekleştirilerek aile kurumunun sağlıklı ve huzurlu bir kimlik kazanması sağlanır. Aile danışmanlığı sayesinde sağlıklı aile yapıları kazanılarak bu aile ortamında yetişen nitelikli bireyler sayesinde sağlıklı toplumsal düzenin devamlılığı sağlanır.