Kemerburgaz Aile Danışmanı

Aile, toplumu oluşturan ve her kültürde mevcut olan sosyal bir kurumdur. Sağlıklı bir aile, bulunduğu toplumun sağlığı, huzuru ve refahı açısından önemlidir. Aile üyelerinin bireysel veya birbirleriyle yaşadıkları sorunlar, güçlükler veya bozukluklar ivedilikli giderilmediği takdirde, aile ilişkilerinin zayıflamasına ve ne yazık ki kopma aşamasına gelmesine zemin hazırlar. Bu itibarla, aile kurumunun sağlığı son derece önemlidir. Sağlıklı ailelerin ortak özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Duygular ve düşünceler açıkça paylaşılır ve muhataplarca samimiyetle dinlenir, anlaşılır.
 • Bireysel farklılıklar hoşgörüyle karşılanır.
 • İlgi ve sevgi duygusu şeffaf bir biçimde iletilir.
 • İş birliği hakimdir.
 • Mizah duygusu vardır.
 • Çatışmaya girmeden problemlere çözüm bulunur.
 • Karşılıklı takdir duygusu vardır.
 • Aile üyeleri sorunlarla başa çıkma becerilerini kazanmıştır.
 • Aile bireylerine ve aile kurumuna bağlılık söz konusudur.
 • Karşılıklı değer bilme ve yakınlık hali söz konusudur.
 • Beraber vakit geçirilir.
 • Etkili iletişim hali hakimdir.
 • Kriz durumlarıyla baş edebilme yetisi vardır.

Aile Danışmanı Kimdir, Ne İş Yapar?

Kemerburgaz aile danışmanı, aileyi oluşturan bireylerin şahsi ve fakat aile kurumuna yansıyan sorunları ile aile üyeleri arasındaki ilişki ve etkileşimde yaşanan problemler hakkında farkındalık kazanılması, sorunların giderilmesi ve gelecekte yaşanması muhtemel problemler karşısında ailenin çözüm geliştirebilme yetisi kazanması amacıyla hizmet verir. Aile danışmanının görev alanına giren işler, aile danışmanlığının sınırlarının geniş olması sebebiyle oldukça fazladır. Ancak, aile danışmanı marifetiyle icra edilen başlıca işler şunlardır:

 • Aile sisteminin işlevselliğini, aile kurumunu ve aileyi oluşturan bireyleri olumsuz etkileyen problemlerin belirlenmesi, ilgililerin farkındalık kazanması ve sorunların çözümü,
 • Ailenin ve bireylerin gelişimlerini engelleyen ilişki ve iletişim sorunlarının tespiti ve çözümü,
 • Aile mensuplarının psikolojik, sosyal ve ekonomik varlıklarını tehdit altına alan problemlerin önlenmesi,
 • Gelecekte karşılaşılması muhtemel sorunlara nasıl yaklaşılması gerektiğinin ve sorun çözme becerisinin kazandırılması,
 • Aileyi oluşturan bireylerin, aile danışmanlığı oturumlarındaki etkileşim sürecinin değerlendirilmesi ve raporlanması,
 • Evlilik birliği öncesinde taraflara danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Ebeveynlere yönelik çocuk eğitimi hakkında bilgi verilmesi,
 • Boşanma kararı alan çiftlere ve bilhassa çocuklara yönelik psikolojik ve sosyal açıdan destek verilmesi,
 • Boşanmış kişilere ve varsa çocuklarına yönelik boşanma sonrası sürecin sağlıklı bir şekilde atlatılabilmesi adına uyum programları hazırlanması ve uygulanması,
 • Aile içi şiddetin önlenmesine dair danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Tek ebeveynli ailelere ilişkin rehberli hizmeti verilmesi,
 • Aile bireylerinin gereksinimleri, talepleri, özel durumları ve koşulları gözetilerek, gerektiğinde ruh sağlığı ve hastalıkları hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesi.

Kemerburgaz Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığı, aile sorunlarının çözümünde direkt aile üyeleri arasındaki ilişki ve etkileşimlerin incelenmesini ve ilişkilerin soruna nasıl bir etkide bulunduğunun değerlendirilmesini öngören, aileyi bütüncül bir yaklaşımla ele alan danışmanlık türüdür. Özel ve görece yeni bir terapi olan aile danışmalığı, geleneksel terapilerden yapı, teknik, yöntem ve amaçlar açısından farklılık gösterir. Diğer psikoterapiler bireylere yönelirken, aile danışmanlığı aileyi bir bütün olarak “danışan” şeklinde değerlendirir.

Aile danışmanlığı, bireyi, aileyi oluşturan diğer bireylerle olan ilişkisi ve ailenin sosyal yapısı içinde değerlendirir. Aile danışmanlığının temel amacı, ilgili ailenin işlevlerinde, aileyi oluşturan bireylerin ruh sağlıklarında, birbirleriyle kurdukları ilişki ve etkileşimde ve aile sisteminin işlevselliğinde iyileştirme sağlamaktır. Oldukça geniş sınırlara sahip olan aile danışmanlığında disiplinler arası bilgi ve birikimlerden istifade edilerek birçok yaklaşım birlikte uygulanmaktadır.