Fatih Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığı ilişkilerinde zorluklarla karşılaşan bireyler, çiftler ve aileler için verilen bir danışmanlıktır. Fatih aile danışmanlığı ilişkide çatışmaya neden olan sorunları anlamak, çatışmayı çözmek için sorunlar üzerinde çalışmak, ilişki içi iletişimin güçlendirilmesi ve aile veya evlilik stresi/çatışmaları ile ilgili duyguları anlamaya çalışmak gibi konularda çiftlere veya aile üyelerine yardımcı olabilir.

Aile Danışmanlığı Ne Anlama Geliyor?

Aile danışmanlığı yakın ilişki içindeki insanların istekleri doğrultusunda iş birliği ile birbirlerine yardım etmeleri sürecine dayanan bir danışmanlıktır. Aile danışmanları aile üyelerinin, çiftlerin ve birbirini önemseyen diğer kişilerin düşünce ve duygularını keşfederek ifade etmelerine yardımcı olur. Birbirlerinin deneyimlerini ve görüşlerini anlamaları, güçlü yanlarını geliştirmeleri ve ilişkilerinde ve yaşamlarında olumlu değişiklikler yapmaları hedeflenir.

Aile içerisinde yaşanan sorunlarda nasıl ilerleyeceğinizden emin değilseniz, bir şekilde fark ediyor ancak istemediğiniz davranışları tekrarladığınızı hissediyorsanız Fatih aile danışmanlığı sizlere yardımcı olabilir.

Aile Danışmanlığı Ailede Kimlerle İletişim Halindedir?

Aile danışmanlığı veya terapisinin ortaya çıkışı insan davranışlarını anlamak ve açıklamak için yeni bir alan oluşturduğu söylenebilir. Danışmanlık ile uygulamaların odağını sosyal bağlam, iletişim ve ilişki almıştır. Bu sayede tüm aile sistemiyle ilişki kurmak mümkün olmuştur.

Aile danışmanlığında bireysel terapide olduğu gibi ailedeki her birey ayrı ayrı önemli olmakla birlikte aynı zamanda seanslar tüm aileyi içerebileceği gibi etkileşimde oldukları topluluk da seanslara dahil edilebilmektedir. Bu durumda aile danışmanlığının aile üyelerinin kişisel ilişkileri ve etkileşimlerini içeren terapötik bir yaklaşım olduğu söylenebilir.

Aile Danışmanlığı Amaçları Nelerdir?

Terapötik yaklaşımın ön planda olduğu aile danışmanlığı, insanların yaşamış oldukları sıkıntıları meydana geldiği bağlamda yani aile veya ilişki ortamında anlamaya ve ele almaya çalışır. Aileyi bir bütün olarak dikkate alır.

İletişimi Geliştirmek

Aile danışmanlığı ortada bir suçlu aramaktan veya suçu paylaştırmaktan ziyade sorunun ortak olduğuna dikkat çeker. Böylece aile bireyleri arasındaki iletişimi güçlendirmeyi amaçlar. Herkese kendini ifade etme süreci tanınarak iletişim engelleri ortadan kaldırılmaya çalışılır.

Şimdiye Odaklanma

Aile danışmanlığının hedef noktası geçmişten ziyade şimdiki zamana dikkat çekmektir. Böylece sıkıntının hafiflemesi ve aile üyeleri arasında değişime yönelik bir eylemi teşvik etmesi muhtemeldir.

Hayatı Anlamlandırma Süreci

Psikoterapi biçimi olarak hayatın anlamlandırılması süreci duyusal, psikolojik ve kişilerarası sorunların insanın yaşam deneyiminin hangi bağlamında olduğunu anlamaya yöneliktir. Kişilerin gerçekliği nasıl anlamlandırdıkları, kalıpları ve bu kalıpların nasıl ortaya çıktığı veya nasıl devam ettirildiği anlaşılmaya çalışılır. Bir keşif yolculuğuna çıkan aile üyeleri seanslar sırasında tartışma veya yansıtma gibi tekniklerle süreci yürütürler.

Fatih aile danışmanlığı, danışmanlık sürecini ailedeki herkesin birbirini anlamasına yardımcı olacak uygulamalar ile yürütmektedir. Aile danışmanlığı seansları aile içindeki her bir üyenin öfkeli, üzgün veya bunalmış hissetmesine neden olabilir. Ancak bu tür bir yaklaşımlar ile gelecekte daha olumlu davranışlar geliştirmek mümkün olacaktır.