Başakşehir Çocuk ve Ergen Terapisi

Başakşehir Çocuk ve Ergen Terapisi

Çocuk ve ergen terapisi; 0 – 18 yaş grubu bireylerin sosyal, ruhsal, bilişsel ve psikolojik gelişimlerin takip edilerek yaşanan ya da yaşanması muhtemel sorunlarla ilgilenir. Başakşehir çocuk ve ergen terapisi, söz konusu sorun ve uyumsuzlukların terapi yöntemiyle çözülmesi ve bu sayede hayat kalitesinin önemli ölçüde artmasını sağlar. Bununla birlikte, birey yaşamının en önemli dönemleri olan çocukluk ve ergenlik dönemlerinde sağlıklı bir gelişim için mevcut bozuklukların tanısı ve tedavisi sağlanır.

Başakşehir çocuk ve ergen terapisi kapsamında çocukluk ve ergenlik sürecinde yaşanan sorunların, bozuklukların ve uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla bütüncül bir yaklaşımla tedavi planı yapılır. Bu kapsamda uygulanan bireysel terapi, oyun terapisi, EMDR terapisi ve şema terapisi, tedavi planlamasında başvurulabilecek terapi metotlarından bazılarıdır. Okul öncesi, okul ve ergenlik dönemi sorunlarının değerlendirilmesi, tanılanması ve tedavi edilmesi için uzman yardımı almak en doğru yaklaşım olacaktır.

Başakşehir Çocuk Terapisi

Çocukluk, birey yaşamının tamamında etkilerini gösteren son derece önemli bir dönemdir. Nitekim birçok araştırma, çocukluk döneminde edinilen bilgi ve deneyimlerin yetişkin dönemde kişilik özellikleri, davranışlar, öz güven ve öz saygı başta olmak üzere pek çok noktada kişilik oluşmasına büyük ölçüde etki ettiğini gözler önüne sermektedir. Bu bakımdan, çocukluk döneminde karşılaşılan problemlere karşı ihmalkar davranmamak, bir an önce tedavi edilmesi amacıyla terapiye başvurmak oldukça önemlidir.

Başakşehir çocuk terapisi kapsamında; ilgilide gözlenen kardeş kıskançlığı, aile yakını kaybı, boşanma, uyku sorunları, davranış bozuklukları, uyum problemleri, dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü ve öz güven sorunları başta olmak üzere, çocukluk dönemi zorluklarının tamamı üzerinde değerlendirme, tanılama ve uygun terapi yöntemleriyle tedavi planlaması yapılır. Çocuk terapisi söz konusu olduğunda en sık başvurulan terapi yöntemi, yüksek yüzdeli başarı sağlaması nedeniyle oyun terapisidir.

Başakşehir Ergen Terapisi

Ergenlik dönemi, kişide pek çok değişimin aynı anda yaşandığı, kişilik özelliklerinin yerleştiği ve çoğu zaman sıkıntılı geçen bir süreci içerir. Genellikle içe kapanma, agresif davranışlar, isyan ve itiraz alışkanlığı vs. davranış bozuklukları olarak kendini gösteren ergenlik dönemine; sınav kaygısı, kimlik bunalımı, öz güven sorunları, kendini ifade etmede zorluk, akranlar ile iletişim kurma güçlüğü, aile ilişkilerinin zayıflaması ve sınav motivasyonunun kaybedilmesi sorunları eşlik eder.

Başakşehir ergen terapisi, söz konusu uyumsuzlukların ve sorunların değerlendirilerek asıl sorunun tespit edilmesi, doğru terapi metotları belirlenerek terapi planlaması ve nihayetinde kalıcı çözüm sağlanarak hayat kalitesinin yükseltilmesini amaçlar. Çocuk ve ergen terapisi; terapi danışanının problemine, problemin şiddetine vs. faktörlere göre seans sayısında değişiklik gösterir. Somut durumun değerlendirilmesinin ardından, uygulanacak seans sayısına dair daha isabetli bir bilgi verilebilir.

Çocuk ve Ergen Terapisi Hangi Durumlarda Kullanılır?

Çocuk ve ergen terapisi almayı gerektiren başlıca durumlar şunlardır:

 • Sınav kaygısı, okul başarısızlığı, okul fobisi,
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu,
 • Yükseklik korkusu, kapalı alan korkusu gibi özgün fobiler,
 • Çocuklarda görülen kaygı bozuklukları ve çocukluk depresyonu,
 • Zihinsel sorunlara bağlı davranış bozuklukları,
 • Tik bozukluğu, dürtü kontrol bozukluğu,
 • Disleksi, disgrafi ve diskalkuli gibi özgül öğrenme bozukluğu,
 • Çocukluk döneminde şizofreni,
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk, bipolar bozukluk,
 • Öfke kontrol problemi,
 • Otizm spektrum bozukluğu (yaygın gelişimsel bozukluk),
 • Ergenlik dönemi arkadaşlık ve okul sorunları,
 • Kişilik bozuklukları ve aile – ergen çatışmaları,
 • Ergenlerde yeme bozukluğu,
 • Ergenlerde madde bağımlılığı,
 • Ergenlerde öz güven sorunları,
 • Ergenlerde suça meyil,
 • Depresyon ve panik atak.