Başakşehir Diyetisten

Diyetisyenler, gerek sağlıklı gerekse hasta bireyler için kişi özelinde beslenme rejimi belirlemektedir. Diyetisyenlik mesleğini icra eden diyetisyenler; bireylerin yeterli, sağlıklı ve dengeli bir beslenme alışkanlığına sahip olabilmesi adına yemek listelerinin hazırlanması, düzenlenmesi, yiyeceklerin sağlığa uygun bir biçimde pişirilip sunulması konusunda danışmanlık hizmeti verir. Bireyin ve dolayısıyla toplumun sağlıklı beslenme bakımından bilgilendirilmesine çalışır. Başakşehir diyetisten başlığı altında diyetistenlerin görevlerine, sorumluluklarına ve hizmet alanlarına değinmeden önce beslenme bilimi ile diyetetik bilimini tanımlayalım: beslenme bilimi; bireylerce tüketilen besinleri, besinlerin bileşiminin analizini, birbirleri ile olan etkileşimlerini ve insan vücudundaki fonksiyonlarını hedef alarak gelişirken, diyetetik bilimi, besinlerin hastalıkların tedavisinde veya hastalıklardan korunmada ne tür bir beslenme rejimi ile sunulması gerektiğini hedef alarak gelişmektedir.

Başakşehir Diyetisten Neler Yapar?

Başakşehir diyetisyen; bireylerin sağlık durumuna, hastalıklarına, atropometrik ölçümlerine, laboratuvar bulgularına ve tedavilerine uygun şekilde tüketim alışkanlıklarını ve beslenme düzenlerini belirleyen, diyet tedavilerine ve beslenme eğitimlerine yönelik rehberlik veren sağlık uzmanıdır. Mesleki unvanını ise üniversitelerin lisans eğitimi veren 4 yıllık beslenme ve diyetetik bölümünden mezun olarak kazanır. Başakşehir diyetisyen;

  • Tüketilen besinlerin işlenmesi, hazırlanması, pişirilmesi, depolanması esnasında oluşan değişikliklerin birey vücudundaki etkilerini inceler,
  • Toplumdaki yanlış beslenme alışkanlıklarını tespit eder,
  • Diyet ürünleri geliştirir,
  • Belirli hastalıklarda bireyler ve kişi grupları için hastalıklara uygun bir biçimde diyet programı düzenler,
  • Yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı oluşan sağlık problemlerine karşı gereken önlemlerin alınmasını sağlar,
  • Besin analizlerini gerçekleştirir,
  • Toplu beslenme yapılan işletme, kurum ve kuruluşlarda beslenme ilkelerine uygun şekilde beslenme rejimi uygulanmasını sağlar,
  • Sağlıklı ve ekonomik beslenme bakımından bireylerin ve toplumun eğitiminde aktif rol alır.

Diyetisyen genel olarak beslenme ve diyet programlarının, bireylerin yaşamı, fiziksel özellikleri, genel sağlık durumu vb. faktörlere göre düzenlenmesini sağlar. Diyetisyen yardımı gerektiren durumlarda ihmali davranmak beraberinde telafisi güç sorunların yaşanmasına neden olabileceğinden, ivedilikle uzman ve yetkin bir diyetisyene başvurmak, bilinçli olan sağlıklı yaklaşımdır.

Başakşehir Diyetisten Faydaları Nelerdir?

Başakşehir diyetisyen, danışanlarına hem sağlıklı yaşam hem de sağlıklı kilo verme süreçlerinde danışmanlık sağlar. Bire bir seanslar üzerinden gerçekleştirilen danışmanlık süreci; danışanın genel sağlık durumu, gereksinimleri, talepleri vb. birçok parametre dikkate alınarak planlanır. Ayrıca, danışanın ne amaçla diyetisyen yardımına başvurduğu da dikkate alınarak seanslara yön verilir. İlgili eğer kilo vermek amacıyla diyetisyen yardımına başvurmuşsa bireyin yağ oranı, kas kütlesi ve dağılımı gibi faktörlere ilişkin ölçümler yapılır. Ölçümlerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda kişi özelinde beslenme rejimi ve diyet programı düzenlenir. Bununla birlikte, düzenlenen beslenme rejiminin ve diyet programının bir hayat tarzına dönüşmesi adına rehberlik sağlanır. Başakşehir diyetisyen faydaları söz konusu olduğunda önemle belirtmemiz gereken bir diğer husus, diyetisyen yardımı sayesinde oluşturulan hayat düzeninin, başta kanser ve kronik rahatsızlıklar olmak üzere çok ciddi sonuçları olan hastalıklara karşı vücudun direnç kazanmasına ve söz konusu hastalıklara yakalanma oranının minimize edilmesine yardımcı olmasıdır. Kronik hastalıklar, kanser, belirli fiziksel sorunlar ve ruhsal problemler ile beslenme alışkanlıkları arasındaki ilişki, beslenme düzeni özelinde yapılan birçok akademik çalışmada gözler önüne serilmiştir. Öyle ki, neredeyse tüm hastalıkların, bireyin tükettiği gıdalarla yakından ilişkili olduğu kabul görmüş bir gerçektir. Buradan hareketle; diyetisyen yardımına başvurmanın ne derece faydalı olduğu açıktır. Fiziksel ve ruhsal bakımdan sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı yaşamın tüm kazanımları için diyetisyen yardımına başvurmak en doğru ve sağlıklı olan yaklaşımdır.