Gaziosmanpaşa Psikolog

Yaşamın her aşamasında psikolog yardımı gerektiren durumlarla karşı karşıya kalınabilir. Fakat, psikolojik destek konusunda, mutlaka şu durumda psikolog yardımına başvurmak gerekir, şeklide bir sınırlama ve sınıflamada bulunmak, doğru bir yaklaşım değildir. Zira, herhangi bir sorun olmamasına karşın, daha üretken ve verimli bir iş yaşamına sahip olmak veya daha nitelikli sosyal ilişkiler geliştirebilen bir birey olmak için de pekala psikolojik yardım alınabilir.

Kaygı bozukluğu, tekrar eden düşünce ve davranışlar, maruz kalınan travmatik olay sonrasında gelişen davranış bozuklukları, uyku düzeninde ya da beslenme alışkanlıklarında yaşanan sorunlar vb. birçok durumda psikolojik destek alınabilir. Gaziosmanpaşa psikolog marifetiyle icra edilen psikolojik destek; kişiye özgü psikoterapi uygulanması, ilgilinin şikayeti ve gereksinimi dikkate alınarak belirlenmiş çeşitli tedavi planları vs. etkinlikleri kapsayan, çok yönlü bir süreçtir.

Ne Zaman Psikolojik Destek Almalıyım?

Kişi, şu durumların yaşanması halinde bir psikoloğa görünmelidir, şeklinde bir yönlendirme doğru değildir. Psikolog yardımına başvurmak için mutlaka yaşanması gereken durumlar gibi bir sınırlamada bulunulamaz. Fakat, ne zaman psikolojik destek almalıyım? sorusuna bir yanıt vermek gerekirse, kişinin kötü hissetmesine neden olan herhangi bir olay, durum, davranış, duygu veya düşünce karşısında psikolojik destek alınmalıdır, şeklinde bir yanıtın doğru olacağı kanaatindeyiz.

Psikoloğa başvurmak için çok ciddi ve ağır bir problem yaşanması gerektiği yönünde yaygın bir kanaat vardır. Fakat bu yaygın kanaat, günümüzde büyük ölçüde zayıflamış olmakla birlikte yanlış bir kanaattir. Pek çok kişi, psikolog yardımına başvurmasını gerektiren bir sorunu olmadığından hareketle, mevcut problemini küçük görme, önemsememe eğilimi gösterir. Fakat önemsenmeyen, mevcut etkisi itibariyle küçük görülen birçok sorun, gelecekte çok daha ciddi sonuçlara zemin hazırlamaktadır.

Psikolojik destek alınmasına karşı geliştirilen bir başka refleks ise psikolog yardımı alan kişinin akıl ve ruh sağlığı açısından ciddi problemleri olduğu yönündeki hakim görüştür. Bu görüş de herhangi bir bilimsel, nesnel ve objektif temellendirmeye dayanmayan, tamamıyla yanlış bir görüştür. Bu bakımdan, dış faktörlerin, içinde bulunulan sosyal çevrenin bakış açısının ve iç dinamiklerin etkisinde kalmadan hareket etmek, olumsuz bir durum gözlenmesi halinde psikolog yardımı almak, sağlıklı ve doğru olan yaklaşımdır.

Psikolojik Destek Nedir?

Bireylerde gözlenen davranışsal, duygusal, düşünce temelli problemler, psikologlar marifetiyle icra edilen psikolojik tedavi ile giderilir. Uzman Psikolog Mevliye Yavuz tarafından uygulanan psikolojik destek ile yalnızca mevcut problemlerin sağaltımı değil; yaşanması muhtemel sorunların, psikolojik desteğin önleyici işlevi sayesinde hiç yaşanmaması da sağlanabilir. Gaziosmanpaşa psikolog yardımı sayesinde zihinsel, duygusal ve kişilik özellikleri hakkında bilgi edinen kişi, daha bilinçli bir birey olarak yaşamına devam eder.

Psikolojik destek, yaşamınızı nasıl kontrol edebileceğiniz ve gelecekte karşılaşmanız muhtemel problemlerle nasıl başa çıkacağınız başta olmak üzere, ruhsal, duygusal, bilişsel ve düşünsel yönden daha bilinçli bir birey olmanıza yardımcı olur. Psikolojik destek kapsamında başvurulabilecek çeşitli yaklaşımlar, etkinlikler ve psikoterapiler vardır. Psikoterapi ve tedavi yaklaşımındaki çeşitlilik, her bir bireyin ve psikolojik desteğe konu edilen durumun özel olmasından ileri gelir.

İlgili birey hakkında nasıl bir yol izleneceği, tedavi planlaması, sorunun sağaltımı amacıyla yararlanılacak psikoterapi yaklaşımı vb. konular, Gaziosmanpaşa psikolog ile ilgili arasında yapılacak görüşmenin ardından, psikolog tarafından belirlenir. Tedavi sürecinde genellikle tek tip bir plan üzerinden değil; multi disipliner bir yaklaşım benimsenerek, terapi türlerinin uygun kombinasyonu üzerinden ilerlenir. Psikolojik destek sürecinde yararlanılan başlıca terapi türleri şunlardır:

  • Bireysel davranışçı terapi,
  • Psikodinamik psikoterapi,
  • Aile terapisi,
  • Diyalektik davranış terapisi,
  • Oyun Terapisi.