Göktürk Psikolog

Psikolog, sözcük anlamı itibariyle ruhbilimci demektir. Psikoloğun karşılığı olan ruhbilimci sözcüğünü yakın bir perspektifle incelemek gerekirse, ruhbilimci; insan davranışlarını tetkik eden, olağan ve doğal kabul edilen davranışlar dışındaki davranışların iyileştirilmesi amacıyla çalışan, bilimsel araştırmalar ve çalışmalardan edindiği bilgi ve birikim ile deneyimini birleştirerek, psikolojik destek için kendisine başvuran kişilerin istifadesine tahsis eden uzmandır.

İnsan, biyolojik ve fizyolojik sorunlar, hastalıklar ve bozukluklar ile birlikte ruhsal sorunlar da yaşayabilen bir canlıdır. En az diğer problemler kadar önemli olan ruhsal sorunlara karşı psikolojik yardım almak gerekir. Duygusal, düşünsel, psikolojik ve ruhsal sorunların giderilmesi ve sağaltımı amacıyla başvurulan psikolojik desteğin ve özellikle psikoterapinin, alanında yetkinlik ve deneyim sahibi bir psikolog marifetiyle verilmesi, destek sürecinden beklenen faydanın elde edilebilmesi adına son derece önemlidir.

Psikolog Yardımı Almalı Mıyım, Terapiye Ne Zaman Gitmeliyim?

Göktürk psikolog yardımı alınması gereken durumları temelde üç başlık altında gruplandırabiliriz: akut problemler, süreklilik gösteren problemler ve varoluşsal problemler. İlk olarak akut problemleri inceleyelim. Kendinizde daha önce gözlemediğiniz; ancak, son zamanlarda fark ettiğiniz birtakım farklılıklar söz konusu olabilir.

Söz gelişi, herhangi bir etkinlikten, aktiviteden keyif alamıyor olabilirsiniz veya enerjinizde azalma, uyku sorunlar, radikal iştah değişimleri, içe kapanma, mutsuz hissetme veya cinsel istekte azalma gibi değişimler yaşayabilirsiniz.

Yoğun kaygı, kasılmalar, ani öfke hali, panik ataklar, vücut gerginliği ve dikkat dağınıklığı gibi kaygı bozukluğuna bağlı gelişen farklılıklar yaşayabilirsiniz. Kimi zaman da takıntılarınızın anormal bir düzeye ulaşması, yeni fobiler geliştirmeniz ya da travmatik bir olayın ardından geçmeyen, sürekli devam eden stres tepkileri söz konusu olabilir.

İfade ettiğimiz durumlarda karşılaştığınız sorunları kendi kendinize tedavi edebilmeniz mümkün değildir. Zira her bir durum, yetkin ve deneyimli bir psikologdan yardımı alınması gereken; aksi takdirde çok daha ciddi sorunlara zemin hazırlayabilecek niteliktedir.

Süreklilik gösteren problemlerde ise kişilik özelliklerine bağlı gelişen ve tekrar eden problemler akla gelebilir. Mesela mükemmeliyetçi kişilik özelliklerine sahip olmanın bir sonucu olarak iş, akademik veya okul hayatında çeşitli sorunlarla karşılaşılabilir. Bunun yanı sıra bağımlı kişilik özellikleri, kişinin kendini açıkça ifade etmesi gereken durumlarda stres seviyesinin ani bir şekilde artarak kişiye engel olmasına sebep olabilir.

Hayatın bazı noktalarında, durumun gerektirdiğinden çok daha fazla duygusal tepki geliştirebilirsiniz. Bu ve benzer durumlarda, gözlemlenen sorun ile kişilik özellikleriniz arasındaki ilişkinin incelenmesi, doğru ve başarılı bir tedavi için önemlidir.

Sosyal ve özellikle duygusal ilişki sorunları de çoğu zaman süreklilik ve döngüsel özellik gösterir. İşlevsiz ilişki döngüleri hakkında bilgi sahibi olmak, bilinçlenmek ve işlevsel iletişimi geliştirmek adına terapi desteğine başvurmak yararlı olacaktır. Bunun yanı sıra alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde, sigara, kumar, teknoloji, alışveriş vs. bağımlılıklara yönelik bağımlılık davranışlarının iyileştirilmesi amacıyla da psikolojik destek almak son derece faydalı sonuçlar verir.

Varoluşsal problemler ise yaşama, kendinize, insanlara ve ölüm olgusuna ilişkin sorgulamalarınızı içeren ve bu sorgulamalarınızda vücut bulan problemlerdir. Söz konusu olgulara yönelik sorgulamalar, kişinin derin kaygılarını tetikleyerek içinden çıkamayacağı bir duruma neden olabilir. Varoluşsal problemler karşısında psikoterapiye başvurmak, bilinçli ve sağlıklı olan yaklaşımdır.

Uzman Psikolog Mevliye Yavuz, varoluşsal, süreklilik gösteren veya akut problemler karşısında danışanına özgü bir tedavi programı ile hizmet vermekte; çok yönlü, kapsamlı ve multi disipliner bir yaklaşımla çalışmaktadır. Psikolojik destek ve psikoterapi süreci hakkında bilgi almak için web sitemizdeki iletişim araçlarını kullanabilir, tarafımızla irtibat kurabilirsiniz.