Öğrenci koçluğu nedir? Nasıl Çalışır?

Etkili zaman yönetimi hedefe ulaşmak için…

Koçluk; özünde bireyin kendi farkındalığını kendi içindeki kaynaklardan bulup çıkartmasını teşvik ederek, bu yolculukta ona destek olmayı hedefleyen hizmettir. Öğrenci koçluğu ya da eğitim koçluğu da bu anlamı ile öğrencilerin eğitim ve öğrenim hayatlarında onlara destek sağlamaya yönelik hizmetin kapsamıdır.

Öğrenci koçluğu çalışmaları olarak:

– Öğrenciyi bir birey olarak tanıma,

– Öğrencinin kendine özgü öğrenme yöntemlerini ve bireysel özelliklerini ortaya çıkarma,

– Öğrencinin çalışma alanında mevcutta olan ve potansiyeli ile ortaya çıkabilecek etkili, sistemli ve verimli çalışma özelliklerini belirleme,

– Öğrencinin başarısını engelleyebilecek unsurları ortadan kaldırma konusunda doğru adımları atmasını sağlama,

– Öğrencinin kendine olan özgüvenini kendisinin farkındalığını sağlayarak arttırma,

– Öğrencinin hayatında yer alan eğitim kurumu, aile ve kendisi arasındaki uyumu sağlama başlıkları tanımlanabilir.

Öğrenci koçu nasıl çalışır?

Öğrenciyi motive etmeye, başarısını artırmaya yönelik yapılan tüm çalışmaların temelinde koçluk bulunur. Danışma sürecinde öğrenciyi motive eden şeylerin belirlenerek, gelecekte de kendisine fayda sağlayacak olanlar ve eklendiği zaman da bu faydayı artıracak olanlar tartışılır.

Öğrenci koçluğu, diğer tüm koçluk başlıklarında olduğu gibi, konu çocukluk-ergenlik dönemini kapsadığı için büyük önem taşır. Eğitimci alt yapısı olmayan, eğitim kurumlarının ortamlarını bilmeyen ve psikolojik altyapısı olmayan kişilerin bu tip koçluğu yapmaları sakıncalıdır. Bu anlamda eğitim koçluk hizmeti verecek olan koçun bu konularda bir alt yapısı, bilgi birikimi ve deneyimi olması gerekmektedir.

Öncelikle velilerin öğrenci koçlarının elinde sihirli bir değnek olmadığını kabul etmeleri gerekiyor. Öğrenci koçu öğrencinin aralıksız şekilde takipçisi olamaz, asli hizmeti bu değildir. Öğrenci koçu öğrenci adına karar veremez, öğrencinin karar verebilmesinde farkındalığını ve özgüvenini geliştirir. Öğrencinin değişim ve dönüşüm için bu yola çıktığını hatırlatır ve bu yolda aile ile birlikte uyum içinde destek sağlar.

Öğrenci Koçu Öğrenciyi Tanımalı

Öğrenci koçu öncelikle birlikte çalışacağı öğrencisini tanımak için bazı test ve envanterler uygulayabilir. Öğrencinin sahip olduğu ilgi ve becerilerini belirler. Konuları algılama şekli, mesleki alandaki eğilimleri, hedefleri ve hayalleri netleşir. Bu görüşmeler ışığında genel bir portfolyo hazırlanır. Düzenli yapılacak görüşmeler planlanır ve her görüşme için de koç kendi araçları ile çalışarak planlama yapar. Kişiye özel çalışma programı hazırlanır, öz disiplin sağlanması öncelikli olarak çalışmalara başlanır.

Kısa süreli ve uzun süreli hedefler ve bu hedefleri gerçekleştirmek için hazırlıklar önemlidir. Ulaşılamayacak ya da öğrenciyi zorlayacak hedefler yerine ulaşılabilir ve kendi çabasına uygun şekilde hedefler belirlenmelidir. Bu çalışmalar ile eksik noktaları belirlemek için yüz yüze görüşmelerin dışında okul ziyaretleri ve ev ortamı çalışmaları da olabilir.

#öğrencikoçluğu